Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Loģistikas uzņēmuma motivācijas sistēmas pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of Motivation System at Logistics Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Recenzents Mg.oec., pr.doc. L.Kamola
Anotācija Darbinieku mainība ir aktuāla ne tikai dotajā darbā aprakstītajam uzņēmumam, bet arī darba devējiem Latvijā kopumā. Lielākā daļa vadītāju labi zina cik grūti ir atrast nepieciešamās kvalifikācijas darbinieku ar labu attieksmi pret saviem darba pienākumiem un uzņēmuma vērtībām. Tāpēc jebkuram darba devējam ir svarīgi noturēt esošos darbiniekus, kuri ir pārbaudīti darbā un ir ar nepieciešamo pieredzi uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšana un mērķu sasniegšanā. Lai saglabātu labus darbiniekus ir jāveicina to motivācija. Dotā darba pētījuma mērķis ir apskatīt DHL Freight biznesa vienības darbinieku mainību, izanalizēt darbinieku motivācijas līmeni un noskaidrot jomas, kuras jāuzlabo, lai šo līmeni celtu un uzlabotu darbinieku mainības līmeni. Izejot no veiktās analīzes uzdevums ir sagatavot konkrētus priekšlikumus jomās, kur nepieciešami uzlabojumi, lai uzlabotu darbinieku motivāciju un celtu biznesa vienības darba ražīgumu un peļņu. Darbā par pamatu ir izmantota aptauja, kura veidota uz Frederika Hercberga motivācijas teorijas pamatiem. Darbā ir apskatītas motivācijas sistēmas citos uzņēmumos, kā arī dažādi pētījumi par motivācijas sistēmas nepieciešamību uzņēmumā. Darbs ir izstrādāts uz 82 lpp., kurās ietverti 30 attēli, 43 tabulas un 3 formulas. Analītiskā daļa sastāv no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām, aprēķinu daļa sastāv no 4 nodaļām un 5 apakšnodaļām, bet tehnoloģiskā daļa no 2 nodaļām. Lielākā daļa informācijas avotu ir interneta avotu, kā arī grāmatas un semināri. Rezultātā ir izstrādāti piedāvājumi darbinieku motivācijas sistēmas uzlabošanai biznesa vienībā, kas ietekmē darbinieku mainības līmeņa uzlabošanos. Ka rezultāts darbinieku mainības uzlabošanai ir biznesa vienības peļņas palielināšanās.
Atslēgas vārdi Loģistikas uzņēmuma motivācijas sistēmas pilnveides projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Development of Motivation System at Logistics Company
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 13:41:59