Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pasažieru apkalpošanas procesa pilnveide VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Passenger Handling Process in the SJSC "Riga International Airport"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Recenzents Mg.oec., Jānis Pildavs
Anotācija Larionovs L. Pasažieru apkalpošanas procesa pilnveide VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””: Maģistra darbs/ L.Larionovs, J.Mazais – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālā studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 124 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 103 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 7 tabulas, 14 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu valodā, 30 angļu valodā un 12 VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 10 pielikumi uz 21 lpp. Maģistra darba mērķis ir, izmantojot statistiskās procesu vadības metodes, pilnveidot pasažieru apkalpošanas procesu VAS “Starptautiskā lidosta ”Rīga””, lai paaugstinātu pasažieru apmierinātības līmeni. Pirmajā darba daļā ir izpētīta un apkopota informācija par pasažieru gaidīšanas laiku mērīšanas metodēm, šo gaidīšanas laiku ietekmi uz pasažieru apmierinātību un uzņēmuma finansiālajiem rādītājiem. Tāpat izpētīta un apkopota informācija par statistiskās procesu vadības pamatprincipiem un izmantojamām metodēm, kuras ir piemērotas pasažieru apkalpošanas procesa pilnveidē. Otrajā darba daļā tika novērtēts lidostas pasažieru apkalpošanas process, kā arī veikta minētā procesa analīze, lai novērtētu procesa sniegumu, spēju izpildīt noteiktās prasības un galvenos cēloņus, kas rada nepieņemamus pasažieru gaidīšanas laikus un samazina pasažieru apkalpošanas kvalitāti un negatīvi ietekmē pasažieru apmierinātības līmeni. Trešajā darba daļā ir sniegti priekšlikumi pasažieru apkalpošanas procesa pilnveidei, gaidīšanas laiku samazināšanai un pasažieru apmierinātības līmeņa paaugstināšanai, novērtēts ne-aviācijas ieņēmumu pieaugums, ja pasažieru apkalpošanas process tiktu padarīts stabils, statistiski vadāms un spējīgs izpildīt uzņēmuma noteiktās prasības, kā arī izstrādāta metodoloģija nepārtrauktai procesa pilnveidei, izmantojot statistiskās procesu vadības metodes. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir tādi, ka uz doto brīdi pasažieru apkalpošanas procesa sniegums ir nepieņemams un tas nav spējīgs izpildīt noteiktās prasības, savukārt īstenojot sistemātiskus nepārtrauktas procesa pilnveides ciklus, izmantojot statistiskās procesa vadības metodes, ir iespējams ne tikai pilnveidot procesa sniegumu, bet arī ievērojami samazināt pasažieru gaidīšanas laikus, paaugstināt pasažieru apmierinātības līmeni un palielināt ne-aviācijas ieņēmumus par katru izlidojošo pasažieri.
Atslēgas vārdi Pasažieru apmierinātības līmenis, pasažieru gaidīšanas laiki, pakalpojumu kvalitāte, statistiskā procesu vadība, ne-aviācijas ieņēmumi, pasažieru apkalpošanas procesa pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Passenger satisfaction level, passenger waiting times, service quality, statistical process control, non-aviation revenue, improvement of passenger handling process
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 11:48:17