Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu piemērošanas izvērtējums komercdarījumiem elektroniskajā vidē”
Nosaukums angļu valodā “Assessing Taxes on Commercial Transactions in Electronic Environment”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Zukuls, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktora vietnieks
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darbs ir izstrādāts, ņemot vērā straujo pasaules un tehnoloģiju attīstību, jaunajā laikmetā pāreja no ģeogrāfiskās atrašanās vietas uz kibertelpu, no industriālā uz kultūras kapitālismu, no īpašuma tiesībām uz piekļuvi, rada jaunas iespējas. Būtībā jauno tehnoloģiju attīstība maina cilvēku attieksmi pret savstarpējiem darījumiem. Daudzi pāriet uz darbību kibertelpā un daļēji vai pilnībā zaudē saikni ar pasaules ģeogrāfisko atrašanās vietu. Līdzīgi valdībai, tie arvien mazāk līdzdarbojas vietējā mēroga notikumos. Visās pasaules malās valdība un komercija attālinās no vietējās sabiedrības, un veidojas tukšums, kuru aizpilda ēnu ekonomika, melnais tirgus un kriminālā kultūra. Mūsdienās kibertelpa rada iespēju atrasties vienā valstī, bet gūt ienākumus vienlaicīgi visā pasaules teritorijā. Starptautiskie nodokļu normatīvie akti paredz divus nodokļu aplikšanas principus, t.i., vispasaules teritoriālās aplikšanas vai rezidences princips, bet uzņēmumu un privātpersonu pārvietošanās kibertelpā rada grūtības noteikt patieso gūto ienākumu vietu, un rada sarežģījumus piemērot starptautiskos normatīvs dokumentus, lai veiktu godīgu un taisnīgu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem. Darba teorētiskā daļa balstās uz literatūras avotiem un elektroniskiem resursu materiāliem. Tika apskatīti daži pasaulē zināmi e–biznesa un e–komercijas piemēri un analizēti to ieņēmumi un attīstība pa gadiem. Analīzes rezultātā tika konstatēts, ka uzņēmumu gada ieņēmumi un neto apgrozījums strauji palielinās, bet tā darbības joma izplešās visas pasaules ietvaros. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām, kuras ir iedalītas, lai pēc iespējas precīzāk un saprotamāk izprastu pasaules un nodokļu attīstības vēsturi un rastu priekštatu par pastāvošām nodokļu sistēmām. Savukārt darba otrajā nodaļā paredzēts izpētīt elektroniskās uzņēmējdarbības un elektroniskās komercijas būtību, attīstību un vēsturi. Kā arī apskatīt pastāvošo uzņēmumu, kuri nodarbojas ar elektronisko uzņēmējdarbību vai elektronisko komerciju, to apgrozījumu un peļņu, kā arī to attīstību. Izstrādāt priekšlikumus nodokļu piemērošanai komercdarījumiem elektroniskajā vidē. Darba pētījuma problēma ir veikt korekcijas normatīvajos dokumentos, kas reglamentē uzņēmejdarbības veikšanu un nodokļu nomaksas kārtību, ņemot vērā to, ka pasaules un jauno tehnoloģiju attīstība sniedz iespēju cilvēkiem un uzņēmumiem izmantot jaunas iespējas un darboties kibertelpā, kurā nepastāv ģeogrāfiskās robežas. Normatīvajos dokumentos, kas reglamentē veidu kā tiek privātpersonas un uzņēmumu ienākumi aplikti ar nodokļiem, ir nepieciešamas korekcijas un papildinājumi, ja to darbība ir elektroniskajā vidē un darbība tiek veikta vairākās valstīs vienlaicīgi un no attāluma. Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar pasaules un nodokļu attīstību, starptautiskiem nodokļu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Kā arī izpētīt elektroniskās uzņēmējdarbības un komercijas definīciju, attīstību un vēsturi. Apskatīt un veikt analīzi esošajām transnacionālās mediju kompānijām, kurām piederošie komunikācijas tīkli ir pārņēmuši visu zemeslodi. Iztrādāt priekšlikumus bakalaura darba pētījuma problēmas risināšanai, ņemot vērā pasaules un jauno tehnoloģiju attīstību, kā arī nodokļu piemērošanas specifiku. Darba kopējais apjoms ir 72 lpp, un tajā tika izmantoti 7 attēli. Lai veiktu darbā izvirzīto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, tiek pielietotas loģiskās spriešanas metode un datu apkopojuma un analīzes metode.
Atslēgas vārdi pasaules un nodokļu attīstība, e–bizness un e–komercija, kibertelpa, ģeogrāfiska atrašanās vieta, starptautiskie nodokļu normatīvie dokumenti
Atslēgas vārdi angļu valodā global tax and development, e–business and e–commerce, cyberspace, geographical location, international tax law
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 10:57:46