Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nebanku kreditētāju tirgus attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Non-Bank Lenders Market in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Uldis Kamols, doc.(prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Zelma Birka Bakalaura darba vadītāja: Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: “Nebanku kreditētāju tirgus attīstība Latvijā” Bakalaura darba apjoms: 54 lappuses, tika izmantoti 59 informācijas avoti, iekļauti 12 attēli, 5 tabulas, 2 formulas un 1 pielikums. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikas tiesību akti, zinātniskā literatūra, periodiskie izdevumi, Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze, finanšu un kapitāla tirgus komitejas mājaslapa, Latvijas alternatīvā finanšu pakalpojumu asociācijas mājaslapa, publicistiskie raksti. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt nebanku kredītiestāžu piedāvājumus un īstermiņa aizdevuma pieprasījumu, analizēt tirgus attīstību, kā arī uzzināt iedzīvotāju viedokli par nebanku kredītiem. Darbā izmantotas tādas pētīšanas metodes, kā monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, salīdzināšanas metode un analītiskā pētījumu metode. Bakalaura darbs sastāv no 2 nodaļām. Pirmajā daļā apskatīti kredītiestāžu teorētiskie aspekti, kā - kredītiestāžu sistēmu un to uzraudzību valstī. Aprakstīti nebanku kreditētāju veidi un debitoru un kreditoru riski un sekas. Otrajā daļā veikts nebanku sektora tirgus izvērtējums. Izveidota SVID analīze, kurā izvērtēti gan iekšējie, gan ārējie faktori jauna uzņēmuma ienākšanai tirgū. Novērtēti īstermiņa aizdevuma galvenie aspekti Baltijas valstīs. Otrās daļas ietvaros apkopoti anketas rezultāti par iedzīvotāju nebanku kredītiestāžu piedāvājuma pārzināšanu un izmantošanu. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi nebanku kreditētāju tirgus attīstībai Latvijā.
Atslēgas vārdi kredītiestādes, nebanku kredītiestādes, īstermiņa aizdevums, SVID analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā credit institutions, non-bank credit institutions, short term loan, SWOT analysis
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 03:26:50