Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu debitoru parādu vadība"
Nosaukums angļu valodā "Customer Accounts Receivable Management"
Autors Kristīne Skrebele
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Normunds Balabka, lekt., Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autore : Kristīne Skrebele Darba vadītāja : Dr.oec., doc Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats : „Klientu debitoru parādu vadība” Bakalaura darba apjoms: 50 lpp, tika izmantoti 15 informācijas avoti, iekļauti 8 attēli, un 4 tabulas. Bakalaurā izmantoti materiāli : Latvijas Republikas tiesību akti, zinātiniskā literatūra, periodiskie izdevumi, uzņēmuma nepublicētā informācija. Bakalaura darbs izstrādāts, lai novērtētu uzņēmumā klientu debitoru parādu vadīšanas efektivitāti un analizējot sasniegtos rezultātus, veidot priekšlikumus uzlabojumiem. Darbā izmantotas tādas pētīšanas metodes, kā mamogrāfiskā jeb aprakstošā metode, salīdzināšanas un analītiskā pētījuma metode. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām un 8 nodaļām.Pirmās daļas ietvaros tiek izpētīta teorētiskā bāze debitoru parādu pārvaldības principiem. Pirmajā nodaļā izzināti likumi, kas ierobežo parādu piedziņu. Otrajā nodaļā aprakstītas sekas parādu nemaksāšanai. Darba trešā nodaļa veltīta debitoru parādu analīzei. Ceturtā nodaļā aprakstīti normatīvi saskarsmē ar parādnieku. Pētnieciskās daļas pirmajā un otrajā nodaļā darba autore izzināja uzņēmuma struktūru un parādu piedziņas kārtību. Trešajā un ceturtajā pētnieciskās nodaļas ietvaros veikta uzņēmuma parādu analīze, kā arī piedziņas speciālistu produktivitāte. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu klientu debitoru parādu pārvaldību .
Atslēgas vārdi parādu piedzinējs, debitori, parādi, ārpustiesas parādu atgūšanas likums.
Atslēgas vārdi angļu valodā debt collector, accounts receivable, accounts payable, non-judicial debt collection law.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 01:26:42