Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums "Liepājas kūrorta teritorijas kompleksās attīstības izvērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Integrated Development of Liepaja Health-Resort Territory"
Autors Laine Šildere
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prakt. doc. U. Kamols
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Liepājas kūrorta teritorijas kompleksās attīstības izvērtējums”. Darba autore ir RTU IEVF RICH0 4.kursa studente Laine Šildere un darba vadītājs ir Uldis Kamols, Mg.oec., Dipl.oec., praktiskais docents. Līdz ar Liepājas kūrorta teritorijas apstiprināšanu Ministru Kabinetā, notiek arī kūrorta virziena kā ekonomiskās specializācijas virzīšana Liepājā. Tomēr trūkst dziļākas dokumentu analīzes un komplekss attīstības izvērtējums no vairākiem aspektiem, kā arī specifiska nišas objekta izveide. Ilgtermiņā Liepāja paredz sevi kā kurortoloģijas centru ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Darbā tiek analizēts kūrorta jēdziens, plānošana un ietekme uz vietējo ekonomiku. Pētījuma ietvaros arī tiek analizēti ar kūrortu saistītie attīstības plānošanas dokumenti valsts un Liepājas pilsētas līmenī. Projekta daļā tiek veikta Liepājas kūrorta nišas objekta attīstīšana. Darbā tika noskaidrots, ka ne tikai plānotāji un īpašnieki ir iesaistīti kūrorta attīstības plānošanas procesā, bet arī citas iesaistītās puses - vietējo kopienu iedzīvotāji. Liepājas kūrorta teritorija ir sliktā stāvoklī, bet veselības tūrisms pats par sevi ir diezgan attīstīts. Rehabilitācijas centra izveidošana pastiprinās veselības tūrisma un kūrorta nozīmi pilsētas ekonomikā arī ziemas sezonā. Darba rezultātā ir izveidots rehabilitācijas centra kā Liepājas kūrorta teritorijas nišas objekta izveides plāns, plānots finansējums un arī veikta vizualizācija. Darbs sastāv no 64 lapām, 11 attēliem, 7 tabulām, 7 pielikumiem.
Atslēgas vārdi kūrorts, attīstība, kompleksi, plānošana, tūrisms, Liepāja
Atslēgas vārdi angļu valodā resort, development, complex, planning, tourism, Liepaja
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 19:17:48