Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „SIA “Do it” AEO statusa saņemšanas lietderības izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Efficiency of Obtaining AEO Authorization for “Do It” Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents I.Stipina, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija Globalizācijas ietekmē ir mainījušies starptautiskās tirdzniecības apstākļi. Pieaugot valstu savstarpējai atkarībai, palielinoties tirdzniecības, finanšu, cilvēku un ideju integrācijas līmenim tirgū, pasaules mērogā ir izstrādātas dažādas drošības, bet tai pašā laikā tirdzniecību veicinošas programmas, piemēram, C-TPAT, AEO, u.c. Atzītā ekonomiskā operatora koncepcijas piemērošana ir aktuāls jautājums uzņēmējdarbības vides uzlabošanā Eiropas Savienībā un citās pasaules valstīs. Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar atzītā ekonomiskā operatora koncepciju un izvērtēt, vai loģistikas uzņēmums SIA „Do It” atbilst šai koncepcijai un kas no tās īstenošanas uzņēmumā varētu mainīties. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki darba uzdevumi: 1. Izpētīt atzītā ekonomiskā operatora būtību un atzītā ekonomiskā operatora koncepcijas piemērošanu Latvijā; 2. Izpētīt loģistikas uzņēmuma SIA „Do It” pamatdarbību, to raksturojošos rādītājus, kā arī noskaidrot, vai uzņēmums ir atzītā ekonomiskā operatora subjekts; 3. Izvērtēt, vai loģistikas uzņēmums SIA „Do It” var iegūt atzītā ekonomiskā operatora statusu, un kas mainītos uzņēmuma darbībā, ja šāds statuss tiku iegūts. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām: Atzītā ekonomiskā operatora vispārīgs raksturojums, SIA „Do It” raksturojums, SIA „Do It” atbilstības izvērtējums AEO statusu saņemšanai . Pirmajā daļā ir izpētīts, kas ir atzītais komersants, kā par tādu var kļūt, kādas priekšrocības tas var iegūt, veicot saimniecisko darbību, kā arī noskaidrots Latvijā esošo atzīto komersantu skaits. Otrajā daļā tiek raksturota loģistikas uzņēmuma SIA „Do It” darbība, uzņēmuma sniegtie pakalpojumi konkrētiem klientiem, analizēts pieteikto muitas procedūru apjoms laika posmā no 2013. līdz 2015.gadam. Trešajā daļā tiek izvērtēts, vai loģistikas uzņēmums varētu saņemt atzītā ekonomiskā operatora statusu, kurš sertifikāts tam būtu vispiemērotākais un kāds ieguvums būtu uzņēmuma saimnieciskajai darbībai, iegūstot atzītā ekonomiskā operatora statusu. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi SIA „Do It” uzņēmējdarbības uzlabošanai. Darbs sastāv no 63 lappusēm, 3 daļām, 13 attēliem, 10 tabulām, 4 formulām, 55 bibliogrāfiskajiem avotiem un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi „SIA “Do it” AEO statusa saņemšanas lietderības izvērtējums”
Atslēgas vārdi angļu valodā "Assessment of Efficiency of Obtaining AEO Authorization for “Do It” Ltd."
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 16:12:15