Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „AEO statusa saņemšanas prasību analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Problems related to Acquisition of the AEO Status Certificate”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba mērķis ir izpētīt AEO sertifikāta priekšrocību pozitīvās un negatīvās puses un rast risinājumus AEO sertifikāta turētāju skaita samazināšanai Latvijā. Palielinoties preču klāstam un preču dažādībai palielinās arī starptautiska tirdzniecība. Muita nevar nodrošināt 100% drošu muitas kontroli, tāpēc kā risinājums 2008. gadā 01. janvārī tika ieviests AEO sertifikāts, kas sniedz uzņēmumiem noteiktas priekšrocības, pie nosacījuma , ja tie spēj izpildīt noteiktas muitas prasības. Tāda veidā muita iegūst uzticamo un godprātīgo uzņēmēju loku, kurus varētu nekontrolēt vai arī kontrolēt mazāk. Līdz ar to arī pašiem uzņēmējiem tiek piešķirtas muitas priekšrocības, ko piedāvā tikai AEO sertifikāts, jo bieži vien tieši muitas formalitātes komersantiem sagādā grūtības, kā piemēram, deklarāciju aizpildīšana, muitas kontrole un kravas pārbaude. Iegūstot AEO sertifikātu uzņēmējiem tiek piešķirti vairāki vienkāršojumi un atvieglojumi attiecības uz muitas darbību. Tādā veidā plusus iegūst gan pats uzņēmējs, gan muita, netiek aizkavēts laiks uz muitas robežas un muitas formalitātes notiek ātrāk. Pētījuma objekts AEO sertifikāts, pētījuma priekšmets AEO sertifikāta priekšrocības. Darbs sastāv no 3 daļām. Tā pirmajā daļā, tiek apskatīta muitas ietekme uz starptautisko tirdzniecību. Otrajā daļā ir aprakstīta AEO sertifikāta būtība, veidi, pieteikšanās nosacījumi, kritēriji, sertifikāta iegūšanas ieinteresētās personas un sertifikāta izsniegšanas kārtība. Trešajā daļā jeb pētījumu daļā tiek izskatītas un salīdzinātas tās priekšrocības, kas mainās stājoties spēkā 01.05.2016. izmaiņām. Tiek izvērtēti plusi un mīnusi un analizētas personas, kuras ir iesaistītas starptautiskajā piegādes ķēdē vai atzītā komersanta sertifikāts tiešām atvieglo uzņēmēju darbību vai arī tieši otrādāk uzņēmējiem tas nenes nekādu labumu. Darba rezultātā tiek apkopotas AEO priekšrocības, kas sniedz atvieglojumus personām, kuras ir iesaistītas starptautiskajā piegādes ķēdē, kādām personām ir izdevīgi iegūt atzītā komersanta statusu. Tiek izskatītas visas AEO priekšrocības, salīdzinātas, tās priekšrocības, kas mainās stājoties spēkā 01.05.2016. izmaiņām. Uzsvērti labumi, ko piešķir, katra priekšrocība un tiek norādīti mīnusi, kas var izskaidrot AEO sertifikāta turētāju samazināšanos Latvijā. Darbs kopumā izklāstīts 65 lappusēs, tajā iekļautas trīs tabulas un trīs attēli. Darbā izmantoti 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AEO sertifikāts; AEO priekšrocības
Atslēgas vārdi angļu valodā AEO certificate; AEO advantages
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 13:19:43