Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumu piemērošanas analīze muitas iestādēs”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of intellectual property protection actions application in customs office”
Autors Kaspars Hramcovs
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi ir nopietna un nozīmīga problēma un aktuāla ne vien cilvēkiem, kas ir saistīti ar šo jomu, bet visai sabiedrībai kopumā, jo ar intelektuālā īpašuma tiesībām, tieši vai netieši, bet sastopamies ik dienu. Ne tikai intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki ir ieinteresēti, lai viņu tiesības netiktu pārkāptas un būtu aizsargātas, bet arī valsts un patērētāji, kuru intereses un drošību var ietekmēt intelektuālā īpašuma pārkāpumi. Valstij ir svarīgs ekonomiskais stāvoklis valstī un patērētājiem viņu veselība un drošība. Bakalaura darba nosaukums: Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumu piemērošanas analīze muitas iestādēs. Darba mērķis ir aprakstīt, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma atklāšanas gadījumā, muitas amatpersonu, rīcības praktisko gaitu un analizēt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma atklāšanas rezultātus muitas iestādēs. Galvenie uzdevumi, lai sasniegtu darba mērķi:  iepazīties ar intelektuālā īpašuma jēdzienu, Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu bāzi un izpētīt intelektuālā īpašuma veidus;  raksturot intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus un pārkāpumu raksturojošos statistikas datus;  raksturot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmu Latvijā un Latvijas muitas iestādēs;  analizēt muitas iestāžu darbības rezultātus par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības noteikumu pārkāpumiem;  izdarīt secinājumus un izstrādāt praktiski lietderīgus priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai. Darbs sastāv no 3 nodaļām: pirmajā nodaļā raksturots intelektuālā īpašuma jēdziens un tā veidi, kā arī normatīvā aktu bāze intelektuālā īpašuma jomā. Otrajā nodaļā izpētīti intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi un to atklāšanas rezultāti Eiropas Savienībā un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība Latvijā. Trešajā nodaļā tiek pētīti un analizēti statistikas dati par izņemtajām viltotajām precēm Latvijas muitas iestādēs. Pētījuma objekts ir intelektuāla īpašuma tiesības. Pētījuma priekšmets ir intelektuāla īpašuma aizsardzība muitās iestādēs. Darba izstrādes rezultātā darba praktiskā vērtība ir priekšlikumi, kas teorētiski veicinās intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas kontroles laikā un paātrinās pārkāpuma izskatīšanas laiku muitas struktūrvienībās. Dotais bakalaura darbs var tikt izmantots kā papildus mācību materiāls studentiem. Darbs satur: 64 lappuses, 21 attēlu, 1 tabulu, 3 formulas, 28 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Atslēgas vārdi angļu valodā Intellectual property protection
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 13:12:12