Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Cigarešu kontrabandas apkarošana uz Latvijas austrumu robežas Eiropas Savienības kontekstā”
Nosaukums angļu valodā "Fight Against Smuggling of Cigarettes at the Latvian Eastern Border in the Context of European Union"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba “Cigarešu kontrabandas apkarošana uz Latvijas austrumu robežas Eiropas Savienības kontekstā” mērķis ir izpētīt muitas lomu cigarešu kontrabandas apkarošanā pie Latvijas austrumu robežas uz ES kopējā fonā. Tēmas aktualitāte balstās uz to faktu, ka līdz ar Latvijas iestāšanos ES 2004. gadā, mūsu valsts austrumu robeža kļuva par visas ES ārējo robežu, ka rezultātā palielinājās muitas darba noslodze. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt ES nelikumīgas tirdzniecības raksturu un apmēru; 2. Noskaidrot konfiscētās cigarešu markas un to konfiscēšanas vietas; 3. Noskaidrot, kā cigarešu cenas ietekmē kontrabandas izplatīšanu ES valstīs; 4. Izpētīt cigarešu kontrabandas kontroles veidus; 5. Izpētīt cigarešu kontrabandas gadījumus uz Latvijas austrumu robežas 2013.-2015. gados. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā tiek raksturota cigarešu kontrabandas un to nelikumīga tirdzniecība, kā arī iestādes, kas cīnās pret cigarešu nelikumīgu ražošanu un izplatīšanu ES. Otrajā daļā darba autors analīzē Latvijas Republikas un Eiropas Savienības cigarešu kontrabandas ietekmējošos faktorus, proti, cigarešu cenu un nodokļu sloga atšķirības dažādās valstīs. Savukārt trešajā daļā ir aplūkots cigarešu kontrabandas īpatsvars Eiropas Savienībā, kā arī analizēti cigarešu kontrabandas gadījumi uz Latvijas Republikas austrumu robežas. Darbā izmantojamās metodes: statistikas datu analīze, grafiskā, aprakstošā metode, struktūras un dinamikas analīze. Darba izstrādāšanā izmantota zinātniskā literatūra, zinātnisko pētījumu, publikāciju un cita internēta publicētā informācija, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta, LR likumu un normatīvu aktu, Finanšu ministrijas, Eiropas Komisijas u.c. dati. Darba apjoms ir 61 lappuses. Darbā ietverti 25 attēli un 8 tabulas. Darba izstrādē tika izmantoti 45 avoti.
Atslēgas vārdi Cigarešu kontrabanda, austrumu robeža, muita
Atslēgas vārdi angļu valodā Smuggling of cigarettes, eastern border, customs
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 11:26:51