Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tranzīta noformēšanas izmaiņu analīze pēc EK Regulas Nr.952 ieviešanas”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Changes in Transit Clearance Procedure Following Introduction of EC Regulation No.952”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Darbu “Tranzīta noformēšanas izmaiņu analīze pēc Regulas EK NR. 952 ieviešanas” izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Jekaterīna Čausa. Bakalaura darba mērķis izanalizēt tranzīta noformēšanas izmaiņas jautājumus līdz ar Savienības Muitas kodeksa ieviešanas brīža. Darba pētījuma laikā tiks noskaidrots, vai jaunā likumdošana optimizēs un vienkāršos tranzīta noformēšanu, vai otrādi padarīs muitas ierēdņu ikdienas darbu ar vairākām problēmam, kas skar jaunās likumdošanas noteikumus. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir izskatīta informācija par muitas attīstību Latvijas Republikā no seniem laikiem līdz mūsdienai, kā arī apskatīti starptautiskās tirdzniecības pirmssākumi un to attiecības starp dažādām valstīm. Bakalaura darba otrajā nodaļā ir veltīta tranzīta aprakstam, preču kustībai tajā, kā arī ir izskatīti visi trūkumi un priekšrocības Latvijas Republikā, kuri pilda savas tranzīta valsts funkcijas. Trešājā nodaļā izskatīts normatīvais regulējums, kas pastāv patreiz Latvijas Republikā, un kādi normatīvie akti pildīs likumdošanas funkcijas līdz ar jauno Savienības Muitas kodeksa ieviešanas brīdi. Ceturtā nodaļa ir veltīta galvojumiem, tas tika izdarīts lai skaidrāk saprastu Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 2015/2446 muitas atvieglojumu un galvojumu noteikumu kartību. Nodaļā tika aprakstīti galvojumu veidi, to loma tranzīta procedūrā, kā arī, kādiem noteikumiem ir jāatbilst komersantam, lai saņemtu kādu no vairākiem galvojumu veidiem. Bakalaura darba piektā nodaļa tika veltīta analīzei tranzīta noformējumam līdz ar likumdošanas maiņu, kas ieviesīs jaunus noteikumu grozījumus un jauninājumus tranzīta procedūras noformēšanā. Tā kā likumdošanas maiņa paredz vairāku noteikumu grozījumus, piektās nodaļas analīze tika iedalīta vairākās apakšnodaļās, kur katrā no apakšnodaļām ir apkopoti normatīvo regulējumu izmaiņas, kuri savukārt kopumā ir saistīti ar tranzīta noformēšanu. Bakalaura darbā tika salīdzināta patreizēja likumdošana, kura skar tranzīta noformēšanas jautājumus līdz ar jauniem grozījumiem normatīvajos aktos pēc Savienības Muitas kodeksa stāšanos spēkā. Darbs sastāv no piecām nodaļām, 62 lapām darba pētījuma laikā tika izmantoti 26 bibliogrāfiskās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi Tranzīts
Atslēgas vārdi angļu valodā Transit
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 11:24:12