Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts amatpersonu deklarāciju datu izmantošana iekšējās kontroles nodrošināšanai muitas iestādēs”
Nosaukums angļu valodā "Using Data from Declarations of Public Officials to Provide Internal Control in Customs Authorities"
Autors Gita Krivošeina
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Mūsdienu sabiedrībā daudz tiek runāts par valsts amatpersonām, to darbību un saistību ar korupciju un dažādiem citiem pārkāpumiem. Daudz arī tiek runāts par amatpersonu kontroli un to pārbaužu rezultātā gūtajiem iespaidiem. Pastāv vairāki veidi, kā pārbaudīt valsts amatpersonu darbību, vai tā nav saistītas ar koruptīvām darbībām vai arī valsts amatpersona neatrodas interešu konflikta situācijā, viens no šiem veidiem ir valsts amatpersonu deklarācijas un tajās norādītā informācija. Bakalaura darba mērķis ir identificēt korupcijas un interešu konflikta risku indikatorus, analizējot muitas amatpersonu deklarācijas un tajās norādīto informāciju. Darba pirmā daļa satur korupcijas un interešu konflikta jēdzienu skaidrojumu, korupcijas cēloņu un seku uzskaitījumu un aprakstu, kā arī aprakstu par iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar korupcijas un interešu konflikta jautājumiem. Darba otrā daļa satur aprakstu un informāciju par to, kas ir valsts amatpersonas, ar ko tā atšķiras no ierindas darbinieka, kas ir muitas amatpersona, informāciju par Valsts ieņēmumu dienestu un tā struktūrvienību, kur strādā muitas amatpersonas. Darba otrajā daļā dots arī kontroles definējums un aprakstīts iekšējās kontroles process tieši valsts pārvaldes iestādēs. Darba trešajā daļā vispirms izklāstīta informācija par valsts amatpersonu deklarācijām, parādīta pētījuma metodika, pēc kuras tad arī ir veidots pētījums, skaidroti korupcijas un interešu konflikta riski, kā arī indikatori, kas norāda uz tiem. Bakalaura darba trešā daļa satur pašu pētījumu, kurā aprakstīti būtiskākie identificētie korupcijas un interešu konflikta risku indikatori. Bakalaura darba pielikumos ir atspoguļota būtiska pētījuma sastāvdaļa, jo tajos izvietotās tabulas ir muitas amatpersonu deklarāciju datu apkopojums pa gadiem un informācijas veidiem. Pētījuma rezultātā par būtiskākajiem secinājumiem var minēt to, ka 45,45% no visām apskatītajām muitas amatpersonu deklarācijām tika konstatēts korupcijas riska indikators – citi ienākumi, kā arī tika konstatēti vairāki citi korupcijas vai interešu konflikta riska indikatori. Valsts amatpersonu deklarācijas ir būtisks informācijas avots, kas sniedz daudz un dažādu informāciju un ka muitas amatpersonu deklarācijās tika konstatēts salīdzinoši liels risku indikatoru skaits. Pētījuma galvenais priekšlikums ir: balstoties uz autores izstrādāto iekšējās kontroles sistēmu, izmantojot valsts amatpersonu deklarāciju datus, pārbaudīt bakalaura darbā aprakstītos korupcijas un interešu konflikta risku indikatorus arī valsts līmenī. Darbs satur 72 lapas, neskaitot pielikumus, 22 attēlus, 3 tabulas, 48 bibliogrāfiskos nosaukumus un 4 pielikumus.
Atslēgas vārdi Valsts amatpersona, muitas amatpersona. Valsts amatpersonu deklarācijas. Iekšējā kontrole valsts pārvaldes iestādēs. Korupcija un interešu konflikts Korupcijas un interešu konflikta riski un riska indikatori.
Atslēgas vārdi angļu valodā Public officials, Customs officials. Declarations of Public officials. Internal control in public administration. Corruption and conflict of interest. Corruption and conflict of interest risks and indicators.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 09:49:44