Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Ergonomiskie riski slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas nodaļā nodarbinātajiem un to mazināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Ergonomic risks and risk reducing options for Hospital’s Dentistry and Facial Surgery department employees
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ž.Roja
Recenzents Arodslimību ārste I.Kamergrauze
Anotācija Maģistra darba autore: Katarīna Brence Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Ženija Roja, Dr.med., Eur. Erg., Latvijas Universitātes asoc. profesore. Maģistra darba tēma: „Ergonomiskie riski slimnīcas zobārstniecības un sejas ķirurģijas nodaļas nodarbinātajiem un to mazināšanas iespējas” Maģistra darba pētījuma mērķis ir pētīt un analizēt ergonomiskos riskus Paula Stradiņa klīniskās universtitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra nodarbinātajiem un izstrādāt pasākumus ergonomisko risku mazināšanā. Maģistra darba teorētiskajā daļā analizēta literatūra par ergonomiskajiem darba vides riskiem veselības aprūpes nozarē. Maģistra darba analītiskajā daļā veikta veselības aprūpes centra nodarbinātajiem aptauja par ergonomisku vidi un iegūtie dati tika analizēti. Veselības aprūpes centrā veikta ātrā ekspozīcijas metode (ĀEK); veikta vispārējo risku novērtēšana operācijas māsai pēc Somijas 5 baļļu metodes, kā arī izmantota slodzes rādītāju metode (SRG – A). Praktiskā daļa ietver pasākumus, lai mazinātu konstatētos riskus. Darbs izstrādāts uz 94 lpp., ietver 37 attēlus, 13 tabulas, 1 shēmu, 2 pielikumiem un 49 informatīvos avotus. Izmantotās metodes: aptauja, ĀEK, Somijas 5 baļļu metode, SRG – A. Galvenie informācijas avoti: Eglīte M. “Darba medicīna”, Kaļķis V. “Darba vides risku novērtēšanas metodes”, Roja Ž. “Ergonomikas pamati” un Ministru kabineta noteikumi.
Atslēgas vārdi Ergonomika, ergonomiskie riski, veselības aprūpes sistēma Latvijā, ergonomisko risku mazināšanas pasākumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: Ergonomics, ergonomic risks, health care system in Latvia, the reduction measures of ergonomic risks.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 01:26:58