Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tranzīta procedūras noslēgšanas kontroles sistēmas analīze”
Nosaukums angļu valodā "Analysing Control System of Discharge of the Transit Procedure"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents G.Vīksne, VID Muitas pārvaldes Tranzīta sistēmas uzturēšanas un attīstīšanas nodaļas vadītāja
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Tranzīta procedūras noslēgšanas kontroles sistēmas analīze”. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar mācību laikā gūto pieredzi praksē Valsts ieņēmumu dienesta Tranzīta un eksporta kontroles daļā. Bakalaura darbā ir izskatīta aktuāla tēma, jo mūsdienās starptautiskā tirdzniecība attīstās ļoti strauji, turklāt tranzītam ir ļoti svarīga nozīme transporta, loģistikas un tirdzniecības nozarē, it īpaši Latvijā, kura ir stratēģiski nozīmīgs un populārs tranzīta maršruts starptautiskajā tirdzniecībā. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā darba autore sniedz informāciju par starptautiskās tirdzniecības sniegtajām iespējām, priekšrocībām, kā arī apraksta pēdējo gadu starptautiskās tirdzniecības tendences pasaulē un Eiropā, līdz nonāk pie tranzīta nozīmes starptautiskās tirdzniecības ķēdē. Bakalaura darba otrajā daļā vairāk tiek apskatītas tranzīta sniegtās priekšrocības un ieguldījums ekonomikā kopumā. Šajā daļā tiek atspoguļotas tranzīta tendences un pienesums Latvijas ekonomikai un analizēti statistikas dati par pēdējo gadu tranzīta apjomiem Latvijā. Darba trešā daļa sniedz informāciju par tranzīta procedūras noformēšanas kārtību un galvenajiem pamatprincipiem tranzīta procedūras piemērošanā kopumā, kā arī atspoguļo dažādu tranzīta procedūru piemērošanas specifiku ar procedūru aprakstiem un shēmām. Darba ceturtajā daļā ir izklāstīta tranzīta procedūras noslēgšanas gaita Valsts ieņēmumu dienestā, raksturoti un analizēti tranzīta procedūras nenoslēgšanas iemesli un izmeklēšanas process, kā arī veikta tajā patērēto resursu lietderības analīze. Bakalaura darba piektajā daļā tiek sniegta informācija par veiktajām izmaiņām jaunajā Muitas Kodeksā un analizēti iespējamie trūkumi un veicamie uzlabojumi tajā saistībā ar tranzīta procedūru. Pamatojoties uz sniegto informāciju un veikto analīzi ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses, tas satur 11 attēlus, 1 formulu, bibliogrāfiskajā sarakstā uzrādīti 23 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tranzīts, starptautiskā tirdzniecība, muitas procedūras
Atslēgas vārdi angļu valodā Transit, International trade, customs procedures
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2016 23:31:13