Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Alkohola aprite un uzskaites analīze muitas un akcīzes noliktavās”
Nosaukums angļu valodā “Circulation and Stocktaking of Alcohol at Customs and Excise Warehouses”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir "Alkohola aprite un uzskaites analīze muitas un akcīzes noliktavās." Darba pētījuma priekšmets ir alkohola aprite un uzskaite muitas un akcīzes noliktavās. Pētāmā problēma ir nepilnīgā uzskaites sistēma Latvijā. Pētījuma objekts ir alkoholisko dzērienu aprite. Bakalaura darba mērķis ir analizēt un novērtēt pastāvošo kārtību alkoholisko dzērienu uzskaitē muitas un akcīzes noliktavās, aprakstīt un atrast risinājumus problēmām, izstrādāt priekšlikumus alkoholisko dzērienu uzskaites uzlabošanai muitas un akcīzes noliktavās. Bakalaura darba uzdevums ir analizēt alkoholisko dzērienu apriti un uzskaiti, atklāt un noskaidrot kļūdu iemeslus, sastādīt priekšlikumus, kā, strādājot ar akcīzes precēm, kļūdas skaitu samazināt līdz minimumam. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir sniegta informācija par akcīzes nodokli, tā likmēm un likmes maiņu. Otrajā daļā aprakstīta alkohola aprite: akcīzes markas, muitas procedūras alkoholiskajiem dzērieniem, alkoholisko dzērienu pārvietošana pa Eiropu, nepiemērojot muitas procedūras. Trešajā daļā aprakstīta alkoholisko dzērienu uzskaite, dokumentu labošanas un anulēšanas process, atskaites Akcīzes preču aprites daļai. Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti 67 informācijas avoti un kopējais apjoms, neskaitot pielikumus, ir 71 lappuses. Bakalaura darbā atrodami 1 tabula, 29 attēli, 7 formulas un 12 pielikumi.
Atslēgas vārdi Alkohola aprite, uzskaite, muitas un akcīzes noliktavas, akcīzes nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Alcohol circulation, stocktaking, customs and excise warehouses, excise tax
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2016 22:49:44