Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „A/S „Unistock” muitas noliktavas darbības pilnveidošanas iespēju analīze”
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Possibilities for Improvement of Customs Warehousing at the Joint Stock Company “Unistock”"
Autors Nataļja Muhomora
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents I.Stipina, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „ A/S “UNISTOCK” Muitas noliktavas darbības pilnveidošanas iespēju analīze”. Darba autors- Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Nataļja Muhomora Tā mērķis ir, uz finanšu analīzes teorētisko aspektu un A/S “UNISTOCK” finansiālā stāvokļa novērtēšanas pamata, sniegt priekšlikumus A/S “UNISTOCK” finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Pētījums sniedz ieskatu A/S “UNISTOCK” muitas noliktavas darbības esošās ekonomiskās vides analīzē un izstrādātajos priekšlikumos, tās komercdarbības ekonomisko rādītāju uzlabošanai. Darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā ir sniegts muitas noliktavu darbības reglamentējošās likumdošanas bāzes skaidrojums: muitas noliktavas un to tipi, turēšanas atļaujas, preču novērtēšana, glabāšana un uzskaite muitas noliktavā, pārtikas krājumu noliktavu jēdziena skaidrojums, muitas parāda galvojumu piemērošana, muitas maksājumi. Otrajā daļā ir pētīts uzņēmuma A/S “UNISTOCK” darbības raksturojums, galvenie darbības veidi, uzņēmuma ekonomiskie rādītāji. Otrajā daļā ir veikta uzņēmuma finanšu analīze, aprēķinot likviditātes, maksātspējas, aktivitātes un rentabilitātes rādītājus, veikta bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina horizontālā un vertikālā analīze. Trešajā daļā autors izteicis piedāvājumus finanšu situācijas uzlabošanai, kurus varētu izmantot analizētā uzņēmuma vadība, turpmāko finanšu lēmumu pieņemšanā. Darbā autors izmantojis savas praktiskās zināšanas, mācību prakses pieredzi, kā arī teorētiskos materiālus no dažādiem avotiem. Bakalaura darba beigās autors sniedz secinājumus un priekšlikumus, kas izriet no darbā apkopotās informācijas un pētījuma rezultātiem. Darbam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme, jo pētījuma daļā ir veikta finanšu analīze uzņēmumam A/S „UNISTOCK”. Darba apjoms 78 lapas, iekļauti 12 attēli, 9 tabulas, bibliogrāfiskajā sarakstā 44 izmantotās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi unistock, pilveidošanas analīze, finanšu analīze, rtu, priekšlikumi, uzlabošana, muita.
Atslēgas vārdi angļu valodā unistock,analysis of possibilities for improvement, warehouse, rtu, reccomendations, finansial analysis, finansial statement.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2016 21:23:09