Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Atzītā ekonomiskā operatora un muitas brokera statusa lietderības salīdzinājums Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Comparison of the Status of an Authorised Economic Operator and a Customs Broker in Latvia”
Autors Aleksandra Mališeva
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autore, Aleksandra Mališeva, izstrādāja bakalaura darbu, kura temats ir „Atzītā ekonomiskā operatora un muitas brokera statusa lietderības salīdzinājums Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz muitas brokeru un AEO priekšrocībām un trūkumiem, funkcijām un īpašībām, izpētīt un analizēt to lietderību Latvijā. Bakalaura darbā tiek analizēta AEO un muitas brokeru darbība, kā arī sniegts vispārējs priekšstats par Atzīto Ekonomisko Operatoru un muitas brokeru statusiem, pamatojoties uz veiktās aptaujas rezultātiem, Latvijas Ministru kabineta noteikumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kuri regulē muitas brokeru un Atzīto Ekonomisko Operatoru darbību. Pirmajā bakalaura darba nodaļā tiek apskatīta muitas brokeru un AEO statusa nozīme Latvijas likumdošanā. Tiek apskatīti nosacījumi un pasākumi, kuri nepieciešami to iegūšanai, kā arī analizētas muitas brokera un AEO tiesības un pienākumi. Darba autore sniedz priekšstatu par AEO statusa sertifikāta veidiem, kā arī par muitas brokeru sertifikātu darbību. Otrajā nodaļā tiek analizētas muitas brokeru un AEO statusa priekšrocības un trūkumi. Tiek veikts salīdzinājums un noteikta to lietderība praksē. Bakalaura darba trešajā nodaļā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi par AEO un muitas brokeru darbības veicināšanu Latvijas Republikā. Tiek salīdzināta AEO un muitas brokera lietderība Latvijā gan no valstiskās puses, gan arī no katra statusa turētāja puses. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 61 lappuse. Tajā ir iekļauti 13 attēli un 4 tabulas. Darbā izmantotas 24 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Atzītāis ekonomiskāis operators, muitas brokera
Atslēgas vārdi angļu valodā Authorized Economic Operator and Customs Brokers in Latvia - their Comparison and Efficiency
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2016 20:47:46