Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Preču muitošanas īpatnību izvērtējums aviopārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Assessing the Specifics of Customs Clearance of Goods Related to Air Traffic”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Mūsdienās, novērojot straujo ekonomisko un politisko globalizācijas procesu attīstību un pārmaiņas, kas nenoliedzami ietekmē katra iedzīvotāja ikdienu, strauji attīstās arī preču un pakalpojumu pārdošanas tirgus. Atbilstoši pieprasījumam, veidojas piedāvājums, tāpēc valstis veido savstarpēju sadarbību, lai spētu nodrošināt savus iedzīvotājus ar visa veida precēm un pakalpojumiem. Šādu procesu kopumu sauc par starptautisko tirdzniecību. Lai veicinātu starptautiskās tirdzniecības izaugsmi un attīstību, muitas dienestu pienākums ir nodrošināt drošu, godīgu, likuma un saistošo noteikumu ietvaros veiktu preču pārvietošanu un tirdzniecību, tajā pašā laikā nodrošinot ātru, ērtu un drošu preču muitošanu un muitas kontroli tai paredzētajos gadījumos. Atkarībā no tā kāds preču transportēšanas veids ir izvēlēts preču pārvietošanai, parādās atsevišķas preču muitošanas īpatnības, kas atkarīgas no piemērotā preču transportēšanas veida. Preču muitošanas īpatnību izvērtējums aviopārvadājumos attiecas ne tikai uz preču transportēšanu, bet arī uz pasažieru pārvadājumiem. Muitošanas procesa sistēmas uzlabošana ir viens no svarīgākajiem aspektiem šī bakalaura darba veidošanas procesā. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot visus preču muitošanas sistēmas pamatelementus, izvērtēt šīs sistēmas darbību attiecībā uz aviopārvadājumiem, noskaidrot, kādas ir muitošanas procesā sastopamās īpatnības, kā arī sniegt priekšlikumus muitošanas procesa pilnveidošanai un muitas darbības uzlabošanai kopumā. Bakalaura darba pirmajā daļā ir veikts vispārējs starptautiskās tirdzniecības izvērtējums un apzināta muitas loma un galvenie uzdevumi starptautiskās tirdzniecības veicināšanā. Otrajā daļā analizēta preču muitošanas kārtība aviopārvadājumos, izvērtējot informāciju par muitas iestāžu administrētajiem muitas maksājumiem, tarifu atvieglojumiem, preču deklarēšanas principiem un muitas procedūru piemērošanu. Bakalaura darba trešās daļas ietvaros, autore veikusi Lidostas “Rīga” aviopārvadājumu apjomu analīzi attiecībā uz preču un pasažieru pārvadājumiem, kā arī analizējusi ar preču muitošanu saistīto risku radītās īpatnības attiecībā uz aviotransportu un ar to veiktajiem preču un pasažieru pārvadājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 6 apakšnodaļām. Bakalaura darba apjoms ir 61 lpp., iekļauti 8 attēli un 1 tabula, bibliogrāfiskajā sarakstā iekļautas 29 literatūras vienības.
Atslēgas vārdi muitošana, aviopārvadājumi, muita
Atslēgas vārdi angļu valodā customs procedures, air transport, customs
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2016 15:29:40