Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Tax Payments on the Financial Situation of a Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Katrs uzņēmējs dalās ar savu panākto ieguvumu daļu jeb maksā nodokļus, veicot noteiktu saimniecisko darbību, iemaksājot valsts budžetā likumā noteiktos apjomus un ievērojot kārtību. Uzņēmuma finanšu lielums un attīstība ir atkarīga no nodokļu nomaksas, jo ja to nebūtu, uzņēmums šos līdzekļus varētu ieguldīt attīstot savu uzņēmējdarbību. Bakalaura darba tēma ir „Nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma finanšu stāvokli”, tās mērķis ir izvirzīt rezultatīvus priekšlikumus, kas sekmēs izvēlētā uzņēmuma nodokļu maksājumu optimizēšanu un finansiālā stāvokļa uzlabošanu. Mērķa sasniegšanai tiks īstenoti uzdevumi, kuru ietvaros tiks analizēts uzņēmuma esošais stāvoklis un nodokļu apjoms, kā arī aprēķināti autora izvirzītie priekšlikumi nodokļu apjomu optimizēšanai un kā šīs izmaiņas ietekmēs uzņēmuma finanšu rādītājus. Pētījuma objekts ir ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma finansiālais stāvoklis, priekšmets – nodokļu ietekme uz finanšu stāvokli. Darba pirmā daļa ir teorētiska, otrajā tiek analizēts uzņēmuma stāvoklis 2011-2014.g. un maksājamie nodokļi, kas izriet no uzņēmuma nozares. Trešajā daļā tiek aprakstītas un aprēķinātas nodokļu optimizēšanas iespējas PVN, VSAOI un IIN. Darbs sastāv no 65 lappusēm, 3 nodaļām, 2 attēliem, 32 tabulām, 21 literatūras avota un 6 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli
Atslēgas vārdi angļu valodā Influence of Tax Payments on the Financial Situation of a Company
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2016 11:55:01