Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Maršrutu plānošana un CMR apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana starptautisko kravu pārvadājumu uzņēmumos Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Route planning and CMR insurance system improvement of international freight companies in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs D.Solovjovs
Recenzents Lekt. J.Kuškins
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors Roberto Monteiro izstrādāja darbu, kura temats ir: „Maršrutu plānošana un CMR apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana starptautisko kravu pārvadājumu uzņēmumos Latvijā”, zinātniskais vadītājs Dr.oec.Asoc.Prof. Dmitrijs Solovjovs. Bakalaura darba mērķis ir maršrutu plānošanas un CMR apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanas iespējas starptautisko kravu pārvadājumu uzņēmumos Latvijā. Pirmajā daļā veikta vispusīga izmaksas faktora nozīmes analīze pārvadājumos un loģistikā, tai skaitā maršrutu veidošanas prakse multimodāliem - Praksē šo metožu izmantošana palīdz samazināt spēkratu nobraukumu un izmaksas, transportēšanas izmaksas un dīkstāves rašanas un izmaksu analīze. Otrajā nodaļā tiek veikts pētījums par uzņēmuma ekspedīcijas nodaļas darbības atklātām problēmām, kas saskaras ar CMR apdrošināšanas pārbaudes procesa un kravas bojājumiem braucot uz Lielbritāniju. Trešajā nodaļā aplūkota autora izstrādātā maršrutu plānošanas sistēmu izmaksas par kilometru, kā arī multimodālo transporta ar kuģi un CMR apdrošināšanas pilnveidošanas sistēmu auto transporta uzņēmumos Latvijā. Darbā autors salīdzināja starptautisko auto kravu pārvadājumus dažos maršruta garumos un izmaksas, braucot tikai pa sauszemi. Ka arī uzņēmuma SIA „Kreiss” statistikas datus un salīdzināja tos ar multimodālo transportu, izmantojot kuģi, lai transportētu tikai piekabes. Pētījuma gaitā tika salīdzinātas arī transportēšanas izmaksas ar maršruta tīklu, kas dalīts sektoros. Šajā nodaļā autors rekomendē uzņēmumam sadalīt maršrutu tiklu pa sektoriem, izmantot multimodālo transporta satiksmi, lai transportētu tikai piekabes, kā arī pievienot datus par CMR apdrošināšanu no visiem autopārvadātāju partneriem - 1C UAT sistēmā. Tika izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi situācijas uzlabošanai. Darbs sastāv no 61 lappusēm, 16 tabulām, 28 attēliem un 26 literāriem avotiem, ieskaitot elektroniskos resursus un publikācijas.
Atslēgas vārdi „Maršrutu plānošana un CMR apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana starptautisko kravu pārvadājumu uzņēmumos Latvijā”
Atslēgas vārdi angļu valodā ROUTE PLANNING AND CMR INSURANCE SYSTEM IMPROVEMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT IN LATVIAN
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 14:46:00