Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas kūdras uzņēmumu produkcijas eksporta veicināšana”
Nosaukums angļu valodā “Production export promotion for Latvian peat companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs A.Orlovska
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija Maģistra darba „Latvijas kūdras uzņēmumu produkcijas eksporta veicināšana” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Zita Andža. Maģistra darbā analizēta kurināmā kūdra un tās eksporta iespējas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm. Par apgādi ar energoresursiem Latvijā tiek pausti visai atšķirīgi viedokļi – vieni ir par lielajām elektrostacijām, citi atbalsta mazās hidroelektro stacijas, vēl daļa lūkojas atomenerģijas virzienā, daži uzskata, ka piemērotākais resurss ir gāze, daži, ka ogles, vēl citi lūkojas pašmāju resursu virzienā – piemēram, uz kūdru. Kopumā Latvijas kūdras atradnēs atrodami 1,5 miljardi tonnu kūdras un kūdras ieguve notiek tikai 3,9 % no visām atradnēm. Eiropas Savienības valstīs kūdra vēsturiski iegūta izmantojot nesaudzīgus ieguves veidus, tādējādi neatgriezeniski zaudējot iespēju iegūt kūdru. Šī iemesla dēļ vairākās ES valstīs kūdras resursi palēnām tiek izsmelti. Latvijā ir bagātīgi kūdras resursi, kas ļauj atšķirties no citām valstīm un pilnvērtīgi izmantot pieejamos dabas resursus. Maģistra darba mērķis ir izvirzīt priekšlikumus kurināmās kūdras eksporta veicināšanai Eiropas Savienībā. Pētījuma objekts ir Latvijas kūdras eksports, pētījuma priekšmets – kurināmās kūdras eksports. Maģistra darbs ir veidots no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek pētīta zinātniskā literatūra un teorētiskie materiāli par kūdru kā dabas resursu un likumdošanas ietekmi kūdras izmantošanā. Otrajā darba nodaļā tiek analizēti dati par kurināmās kūdras eksportu un patēriņa iespējām. Darba trešā nodaļā tiek pētītas potenciālās Eiropas savienības valstis, uz kurām papildus virzīt kurināmās kūdras eksportu. Kūdras izmantošana enerģētikas nolūkiem ievērojami samazina izmaksas par apkuri, tādējādi veicinot valsts ekonomisko attīstību un iedzīvotāju labklājību. Eksportējot kurināmo kūdru, Latvijas tautsaimniecība gūtu papildus ienākumus, kā arī papildus ieņēmumus no iekasētajiem ienākuma un sociālajiem nodokļiem. Sezonas laikā tiek nodarbināti aptuveni 5 000 cilvēku, kas samazina bezdarba līmeni, eksporta attīstības rezultātā nodarbinātības rādītāji pieaugtu galvenokārt tādēļ, ka kūdras ieguves sfērā tiek plaši izmantots roku darbs. Kūdras eksports pēdējos gados ir palielinājies. 2015.gadā Latvija ir eksportējusi 1,2 miljonus tonnas kūdras, kura rezultātā iegūti 127 miljonu euro, turklāt – aprēķini liecina, ka kūdras eksporta apjomi turpinās pieaut. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., kur ir iekļautas 13 tabulas, 11 attēli un 65 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi kurināmā kūdra, eksports, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā Peat, export, EU
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 13:32:38