Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Privātā un riska kapitāla fondi kā Latvijas uzņēmumu finansējuma un eksporta veicinošs instruments”
Nosaukums angļu valodā “Private and venture capital funds as a tool of financing Latvian enterprises and promoting export”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Pucens
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija Bakalaura darba autore Oļesja Aļeksova izstrādāja darbu, kura temats ir „Privātā un riska kapitāla fondi kā Latvijas uzņēmumu finansējuma un eksporta veicinošs instruments”. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz privātā un riska kapitāla fondu attīstību Latvijā un atbalstīto uzņēmumu pieredzi, izstrādāt rekomendācijas uzņēmuma finansējuma piesaistē. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām, kuras veidotas pamatojoties uz darba mērķi un uzdevumiem. Pirmajā daļā ir apkopota teorētiskā informācija par privātā un riska kapitāla fondu darbības struktūru, būtību, ieguldījuma procesu un vietu līdzfinansējuma piesaistīšanā un eksporta veicināšanā. Otrajā daļā veikts praktiskais pētījums, aplūkojot un analizējot privāta un riska kapitāla fondu attīstību Latvijā laika periodā no 2007. gada līdz 2015.gadam un Latvijas uzņēmumu darbību pēc privātā un riska kapitāla fondu piesaistes. Kā arī izvērtēts privātā un riska kapitāla fondu atbalsts Latvijas eksportējošām nozarēm. Trešajā daļā ir veikta Latvijas privāta un riska kapitāla fondu ieguldījumu prognoze laika periodam no 2016.gada līdz 2020.gadam, bankas aizdevuma un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras eksporta atbalsta salīdzināšana ar privātā un riska kapitāla fondu ieguldījumu. Rezultātā tika izstrādātas uzņēmumu finansējuma piesaistes vadlīnijas. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām, tā apjoms ir 78 lappuses. Tajā ir iekļauti 20 attēli, 8 tabulas un 2 pielikumi. Darbā izstrādei tika izmantoti 72 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi privātā un riska kapitāla fondi, investīcijas, uzņēmuma papildus finansējums, eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā private equity and venture capital funds, investments, financing enterprises, export
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 13:21:08