Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Cenu veidošanas modelis tirdzniecības vietās starptautiskajās lidostās”
Nosaukums angļu valodā “The model of pricing in shops in international airports”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Doc. V.Ozoliņa
Anotācija Bakalaura darba autore Anna Borovska izstrādāja darbu, kura temats ir „ Cenu veidošanas modelis tirdzniecības vietās starptautiskajās lidostās”. Bakalaura darba mērķis: analizēt beznodokļu tirdzniecības veikalu darbības nosacījumus, cenu ietekmējošos faktorus lai pilnveidotu cenu veidošanas modeli beznodokļu tirdzniecības vietās starptautiskajās lidostās. Pētījuma objekts ir beznodokļu tirdzniecības vietas. Pētījuma priekšmets ir beznodokļu tirdzniecības vietu cenu izmaiņas starptautiskajās lidostās visā pasaulē. Darba autore pēta beznodokļu tirdzniecību kā mazumtirdzniecību veikalu darbību, kuru preces netiek apliktas ar noteiktu nodokli un nodevām. Pirmajā daļā ir izskatīti cenu veidošanas principi, stratēģiskā cenu veidošana un valsts ietekme uz cenu veidošanas mehānismu. Otrajā daļā tika analizēta beznodokļu tirdzniecības veikalu darbība, to specifika, speciālo zonu klasifikācija un to darbības nosacījumi Latvijā. Trešajā daļā, veikta beznodokļu tirdzniecības veikalu arējās un iekšējās vides analīze, noteiktas pieprasītākas produktu grupas. Kā arī tika izveidots cenu veidošanas modelis visiem beznodokļu tirdzniecības veikaliem un piedāvātas tā pilnveidošanas iespējas, lai samazinātu preču cenas. Bakalaura darbs sastāv no 3. nodaļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli. 9 tabulas. Darbā izmantotas 42 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Beznodokļu tirdzienības veikali
Atslēgas vārdi angļu valodā Duty free shops
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 13:14:52