Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pasākumi nodokļu izvairīšanās ierobežošanai darījumos ar zemu nodokļu valstīm”
Nosaukums angļu valodā “Measures Against Tax Evasion Through Offshore Jurisdiction”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents E.Hercenbergs, VID Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu daļas vadītājs
Anotācija Ārzonas ir viens no pazīstamākajiem un efektīvākajiem instrumentiem nodokļu plānošanā. Tās bieži tiek izmantotas, lai samazināt nodokļu slogu, samazināt kompānijas riskus, panākt labāku aktīvu aizsardzību, dibināt kopuzņēmumus, investīcijas, patentu un rojalti valdīšanai. Potenciālie ārzonu finanšu pakalpojumu lietotāji ir starptautiskas kompānijas, privātpersonas, investori, finanšu institūcijas, kuru filiāles atrodas ārzonās, kā arī noziedznieki. Banku konfidencialitāte, uzskaites prasību trūkums lieliem skaidras naudas darījumiem, ierobežotas likumu piemērošanas iespējas ārzonās, vāja starptautiskā sadarbība, finanšu sistēmas kontroles trūkums, prasības atklāt patiesos darījumu labumu guvējus nepastāvēšana padara ārzonas viegli pieejamas noziedzīgiem darījumiem. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka ārzonu labvēlīga nodokļu politika piesaista ne tikai uzņēmējus, kas vēlas optimizēt nodokļus, bet arī noziedzniekus kas vēlas izvairīties no nodokļu samaksas. Izvairīšanās no nodokļiem kļūst par vienu no aktuālām problēmām, jo zaudējumi kopumā sasniedz milzīgus apmērus, tas neļauj efektīvi attīstīties valsts ekonomikai, un tāpēc ir nepieciešama jaunu pasākumu izstrādāšana, kas ļautu novērst vai samazināt šo problēmu. Pētījuma objekts ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas. Pētījuma priekšmets ir pasākumi nodokļu izvairīšanās ierobežošanai. Darba mērķis ir izpētīt, analizēt un apkopot informāciju par pasākumiem, kas ir vērsti uz izvairīšanās no nodokļu nomaksas ierobežošanu zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās. Darba uzdevumi ir apskatīt ēnu ekonomikas tendences valstī, analizēt izvairīšanas no nodokļu nomaksas veidus, apskatīt piemērojamās sankcijas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un to statistiku, izprast ārzonas būtību un darbības pamatprincipus, izpētīt un apkopot informāciju par plānotiem pasākumiem, kas vērsti uz izvārīšanās no nodokļu nomaksas ierobežošanu, izdarīt secinājumus par darba gaitā iegūto informāciju un izstrādāt priekšlikumus. Darbs sastāv no 60 lapaspusēm un sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek apskatīti ēnu ekonomikas problēma, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas veidi un par to piemērojamās sankcijas. Otrajā daļā tiek apskatīta ārzonas būtība un darbības pamatprincipi. Trešajā daļā izpētīta un apkopota informācija par pasākumiem nodokļu izvairīšanās ierobežošanai. Darba izstrādāšanas gaitā tika izveidoti 10 attēli, 3 tabulas un izmantoti 34 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas, izvairišanās no nodokļu nomaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā offshore, tax evasion
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 11:45:53