Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas augstākās izglītības eksporta iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Export opportunities of Latvian higher education”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Prof.I.Lapiņa
Anotācija Bakalaura darba autore Marta Moiseja izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas augstākās izglītības eksporta iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir Latvijas augstākās izglītības potenciāla izpēte, problēmu identifikācija un ārzemju studentu piesaisti veicinoša modeļa izstrāde. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām – pirmā nodaļa satur informāciju par Baltijas valstu augstākajām izglītības sistēmām. Otrajā nodaļā tiek apskatītas un salīdzinātas gan Latvijā esošās universitātes, gan Baltijas valstu tehniskās universitātes. Baltijas valstu tehniskās universitātes tiek salīdzinātas pēc pieciem kritērijiem, iegūtie rezultāti tiek analizēti kopā ar anketēšanā iegūtajiem datiem. Rezultātā respondentiem tika iegūts izvirzīto kritēriju svarīguma vērtējums. Saņemtas 42 korekti aizpildītas anketas, rezultāti norāda, ka motivējošs faktors studiju vietas izvēlē ir budžeta vietas, zemas studiju maksas un stipendijas. Latvijā esošo universitāšu analīze ļauj rast priekšstatu par augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Trešajā nodaļā konstatēts, ka nepieciešams veicināt Baltijas valstu tehnisko universitāšu sadarbību, jo Baltijas valstis tiek uztvertas kā viens vienots tirgus. Sadarbība dažādās zinātņu nozarēs, ļautu efektīvāk izmantot materiāltehniskos un intelektuālos resursus starptautisko programmu kvalitātes nodrošināšanā. Izglītības eksportu veicinošs faktors - iespēja pavadīt semestri vai daļu no semestra partneraugstskolā Baltijas valstīs, tas motivētu studentus studēt Baltijas valstīs. Darba noslēgums ietver secinājumus un priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā ir iekļauti 22 attēli, 15 tabulas un 6 pielikumi uz 14 lapām. Darbā izmantotas 31 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi izglītība, eksporta iespējas, augstākās izglītības eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā education, export opportunities, higher education export
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 10:10:46