Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas brokera pakalpojumu izmantošanas lietderības analīze”
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Efficiency of Using Services Provided by Customs Brokers"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents Z.Tamsons, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas ģenerālsekretāra vietnieks
Anotācija Bakalaura darba autors – Kristaps Krivmanis. Diplomdarba nosaukums „Muitas brokera pakalpojumu izmantošanas lietderības analīze”. Bakalaura darba temata aktualitāte pamatota ar to, ka mūsdienu starptautiskās tirdzniecības apstākļos, laika un resursu efektīvai izmantošanai ir būtiska nozīme un tieši muitas brokeri spēj palīdzēt komersantiem ietaupīt gan laiku, gan resursus. Deleģējot muitas formalitātes muitas brokeriem, komersanti var vairāk laika veltīt savai primārai darbībai kā tirdzniecība, ražošana, un biznesa attīstība, samazinot izmaksas. Šo iemeslu dēļ ir vērts tuvāk izpētīt muitas brokeru pakalpojumu izmantošanas lietderību. Papildus tam, ar šī gada 1. maiju tiek ieviestas būtiskas izmaiņas muitas likumā par brokeriem - preču valdītāju, kurš pārvieto preces pāri muitas robežai, tagad tos var pārstāvēt jebkura persona. Bakalaura darba mērķis ir aprakstīt un izanalizēt Latvijas muitas brokeru darbību un parādīt, ka komersantiem ir izdevīgi izmantot muitas brokeru pakalpojumus. Darba uzdevumi ir: • izprast komersantu sadarbību ar muitas brokeriem, kā arī muitas politiku, tās uzdevumus un atbildību; • pētīt muitas brokera un atzītā ekonomiskā operatora darbu; • sistematizētā veidā sniegt pētāmas tēmas teorētisku izklāstu; • izpētīt priekšrocības, kuras ir komersantiem, sadarbojoties ar muitas brokeriem; • veikt analīzi, izmantojot statistikas datus par komersantiem un muitas brokeru darbību; • apkopojot veiktos pētījumus izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Pētījuma objekts ir muitas brokeru pakalpojumu noderīgums, un pētījuma priekšmets ir priekšrocības, kuras ir komersantiem, izmantojot muitas brokeru pakalpojumus. Bakalaurā tiek aplūkots: muitas brokeru darbības pamatprincipi, komersantu sadarbība ar muitas brokeriem, kā arī muitas brokeru sadarbība ar muitu. Darba gaitā, balstoties uz veikto pētījumu un izdarītajiem secinājumiem, tiek sniegti priekšlikumi, kas sekmētu komersantu un muitas brokeru sadarbību, kas, savukārt ietaupītu uzņēmēju laiku un resursus. Darba apjoms ir 63 lpp., 16 attēli, 1 tabula, pievienoti 7 pielikumi. Darbā izmantotās literatūras avotu skaits ir 26 vienības.
Atslēgas vārdi Diplomdarba nosaukums „Muitas brokera pakalpojumu izmantošanas lietderības analīze”.
Atslēgas vārdi angļu valodā The title of the Bachelor paper “Analisys of the significance of custom broker service.”
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 00:38:50