Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Preču izcelsmes noteikšanas aktualitātes muitas likumdošanas izmaiņu kontekstā”
Nosaukums angļu valodā "Topical Issues related to Determination of the Origin of Goods in the Context of Changes in the Customs Legislation"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Znotiņa
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Tirdzniecības līgumu ietvaros tika adresētas vairākas problēmas, to skaitā muitas darbības aktualitātes par preču izcelsmi. Izvēlētā darba tēmu ir ļoti aktuāla, ņemot vērā tajā izvēlētos tirdzniecības līgumus. Eiropas Savienības (turpmāk-ES) atbalsta pasākumi Ukrainai novērojami sākot ar 2012.gadu līdz pat 2016.gada 1.janvārim, kad tika noslēgts Asociācijas nolīgums starp ES un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses. Tāpēc, ir fiksēta statistika un pierādāma šo atbalsta pasākumu efektivitāte.Savukārt, ES un Amerikas Savienoto valstu (turpmāk – ASV) Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerība (turpmāk – TTIP) izvirza vairākas sabiedrības neskaidrības, kuras, pētijuma procesā, tika noliegtas vai pamatotas. Šis darbs varēs tikt izmantots kā publikas informēšanas līdzeklis par TTIP, kas pašlaik nonācis mēdiju uzmanības centrā un saņēmis asu kritiku. Pētijums it īpaši aktuāls jo tas veikts latviešu valodā un pašlaik ir ļoti maz pieejamās informācijas par TTIP latviešu valodā. Darbs sastāv no 3 nodaļām, pirmā nodaļa ir pilnība veltīta teorijai par preču izcelsmi, otrajā daļā tiek veikta preču izcelsmes krāpšanās riska analīze un trešajā tiek analizēti aktuāli tirdzniecības līgumi. Darbs sastāv no 60 lappusēm, neskaitot pielikumus. Darbā ir 2 pielikumi, 5 tabulas un 5 attēli. Darba objekts: Jaunu tirdzniecības līgumu nosacījumu ietekme uz muitas darbību un ES sabiedrību kopumā. Darba priekšmeti: preču izcelsmes noteikumu izmaiņu ietekme uz muitas darbību; jaunu, līgumos ietvertu, nosacījumu ietekme uz ES sabiedrību un uzņēmējdarbību. Darba mērķis: analizēt izvēlēto tirdzniecības līgumu nosacījumus un noteikt to ietekmi uz preču izcelsmi, muitas darbību un adresēt ar tirdzniecības līgumiem saistītās problēmas. Darba uzdevumi: •Analizēt ES, ar tirdzniecības līgumiem saistīto, likumdošanu, kas turpmāk palīdzēs izprast pētāmos tirdzniecības līgumus; •veikt preču izcelsmes krāpšanas riska analīzi un izvirzīt riska mazināšanas pasākumus; •noteikt muitas darbības aktualitātes izvēlēto tirdzniecības līgumu ietvaros; •analizēt ES atbalsta pasākumu ķēdi Ukrainai un noteikt to efektivitāti, balstoties uz tirdzniecības statistiku un citiem ārējiem apstākļiem; •veikt TTIP līguma pieejamās publiskās informācijas analīzi; •adresēt ES kritiķu, iedzīvotāju un autora izvirzītās problēmas ar TTIP; •ar secinājumu palīdzību noraidīt vai pamatot par TTIP esošās sabiedrības šaubas.
Atslēgas vārdi Preču izcelsme, tirdzniecības līgumi, TTIP
Atslēgas vārdi angļu valodā Origin of Goods, trade agreements, TTIP
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 23:44:55