Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Preču piegādes procesu pilnveidošana mazumtirdzniecības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Goods delivery process improvement in retail enterprises”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Lekt.A.Starčenko
Anotācija Bakalaura darba autors ir students Jānis Tomass un bakalaura darbs ir izstrādāts par tematu „Preču piegādes procesu pilnveidošana mazumtirdzniecības uzņēmumos.” Bakalaura darba mērķis ir izstrādātie priekšlikumi preču piegādes procesu pilnveidošanai mazumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā. Darba pirmajā daļā autors ir analizējis un aprakstījis informāciju par to, kas vispār ir mazumtirdzniecība, mazumtirdzniecības darbības izpausmes un mērķi, sniedzis aktuālu informāciju, kas saistīta ar mazumtirdzniecības nozari un tajā notikušajām darbībām. Apkopojis informāciju par mazumtirdzniecības nozares tirgus izmaiņām noteiktā laika periodā. Kā arī, autors, pirmajā darba daļa ietvēris informāciju par loģistikas un ar to saistīto procesu nozīmi mazumtirdzniecības uzņēmumu darbībā. Darba otrajā nodaļā jeb analītiskajā daļā tiek veikts preču piegādes procesu organizēšanas novērtējums mazumtirdzniecības uzņēmumos. Šajā daļā autors analīze un apskata preču piegādes procesu organizēšanu no pasūtījuma saņemšanas līdz pasūtījuma izpildes brīdim. Lai novērtētu preču piegādes procesu organizēšanu mazumtirdzniecības uzņēmumos, autors analizē uzņēmumos notiekošo procesu izpildi saistībā ar iepirkšanas un apgādes loģistiku, noliktavās esošo darbību izpildi un organizēšanu, lai pasūtījums tiktu piegādāts gala patērētājam. Šajā daļā, autors, veic problēmu analīzi iepriekš minētajiem aspektiem, apskata reālo situāciju, ar domu, piedāvāt risinājumus problemātisku vietu uzlabošanai. Trešajā daļa tiek sniegtie autora piedāvāti risinājumi otrajā daļa apskatītajām problēmām, kuri, pēc autora domām, spētu uzlabot mazumtirdzniecības uzņēmumu darbību. Šajā gadījumā, trešajā daļa tiek sniegti ieteikumi un apskatīta iespēja uzlabot noliktavās notiekošo procesus, kas tieši ietekmē preču piegādes procesu. Kā arī tiek sniegti risinājumi pasūtījumu transportēšanas procesam, kuri uzlabotu uzņēmuma preču piegādes procesu. Bakalaura darba nobeigumā tiek apkopoti secinājumi, kas radušies pētījumu rezultātā. Autors sniedz priekšlikumus, preču piegādes procesu pilnveidošanai mazumtirdzniecības uzņēmumos, kas izriet no analizētā un pētītā materiāla. Bakalaura darbs sastāv no 62. lappuses, kurās iekļauti 15 attēli un 17 tabulas. Darbā izmantoti 31 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Preču piegādes process, mazumtirdzniecības nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Goods delivery process,retail sector
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 23:10:10