Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšana ārvalstu darījumos”
Nosaukums angļu valodā “Add Value Tax Calculation in External Transactions”
Autors Arta Mozule
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Ē.Niedrītis
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Nodokļi ir savstarpējā saikne starp valsts interesēm un uzņēmēju komercinteresēm. Attīstoties brīvai preču un pakalpojumu kustībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, arvien lielāka nozīme ir dalībvalstu piemērotajai nodokļu sistēmai, kurai ir jānodrošina godīga konkurence starp starpvalstu darījumiem. Pievienotās vērtības nodoklis ir būtiska valsts nodokļu sistēmas sastāvdaļa, iekasējumi no tā ieņem lielāko daļu no kopējās iekasētās nodokļu summas valsts budžetā. Nodokli aprēķina pēc precēm un pakalpojumiem pievienotās vērtības katrā ražošanas un izplatīšanas ķēdes posmā, tomēr pievienotās vērtības nodoklis jāsamaksā tikai vienreiz, tādēļ garākās – mākslīgi veidotās pircēju un pārdevēju ķēdēs - iespējama krāpšanās. Izstrādātā bakalaura darba tēma ir „Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšana ārvalstu darījumos”. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus darījuma risku samazināšanai un pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas precizēšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti nodokļi vispārīgi, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, tā būtība, apliekamie darījumi, likmes, un administrēšanas procedūras. Otrajā daļā tiek apskatīta pievienotās vērtības nodokļa loma uzņēmuma ārvalstu darījumos, kā arī tiek aplūkota reversā PVN maksāšanas kārtība. Trešajā daļā tiek veikta Latvijas uzņēmēju anketēšana un izstrādāti ieteikumi darījuma risku mazināšanai un reversās PVN maksāšanas kārtības ieviešanai. Darba apjoms 67 lapas, kurās ietvertas 3 tabulas, 19 attēli un viens pielikums. Darbā izmantoti 47 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā value add tax
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 21:05:20