Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību budžetā”
Nosaukums angļu valodā “The Role of the Real Estate Tax in the Local Government Budget”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Ļoti liela nozīme ir pašvaldības ieņēmumiem. Kā jau visiem ir zināms, bez nodokļiem pašvaldība nevarētu finansiāli attīstīties, tādēļ bieži vien tiek mainīti saistošie noteikumi katrai pašvaldībai, lai gūtu maksimāli lielus ieņēmumus no nodokļiem, kurus samaksājuši pašvaldības iedzīvotāji. Tieši šī iemesla dēļ pašvaldība ir ieinteresēta, lai administratīvajā teritorijā būtu pēc iespējas vairāk ēku ar lielu kadastrālo vērtību, kas likuma noteiktajā kartībā liktu iedzīvotājiem maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Tāpēc mūsdienās šī tēma ir ļoti aktuāla katrai pašvaldībai. Bakalaura darba tēma ir „Nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību budžetā,” kur galvenokārt, tika pētīti ieņēmumi trīs izvēlētām pašvaldībām – Jūrmalas pilsētas pašvaldība, Rīgas pilsētas pašvaldība un Jaunpils novada pašvaldība. Pats pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikā, bet pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību budžetos. Darba mērķis ir pētīt un analizēt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus iepriekš minētajās trīs pašvaldībās laika periodā no 2010. gada līdz 2014. gadam. Tiks arī analizēti Valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi attiecībā pret pašvaldību ieņēmumiem. Bakalaura darba uzdevums ir iepazīties ar tādiem likumiem kā „Par nodokļiem nodevām, Par nekustamā īpašuma nodokli, Likumu par budžetu un finanšu vadību, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” kā arī Valsts kadastra dienesta funkcijām, izpētīt katras pašvaldības saistošos noteikumus, kādā kārtībā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Bakalaura darbā tika izmantoti 20 attēli un 20 tabulas, 24 literatūras avoti. Bakalaura darbs sastāv no 67 lapaspusēm, kur ir trīs daļas. Bakalaura teorētiskā un praktiskā vērtība ir visi apkopotie dati, aprēķinātie īpatsvari, secinājumi, kā arī priekšlikumi, kurus ir iespējams izmantot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā Jūrmalas, Rīgas un Jaunpils pašvaldībās.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodoklis, pašvaldību budžets
Atslēgas vārdi angļu valodā The Real Estate Tax, the Local Government Budget
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 17:56:02