Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latgales reģiona uzņēmumu eksportspējas paaugstināšana”
Nosaukums angļu valodā “Promotion of exporting capacities of Latgale region enterprises”
Autors Kristīne Tiltiņa
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents MBA, Mg.sc.pol. D.E.Sīle
Anotācija Bakalaura darba autore Kristīne Tiltiņa izstrādāja darbu, kura temats ir „Latgales reģiona uzņēmumu eksportspējas paaugstināšana”. Bakalaura darba mērķis ir, izpētot eksportspējas teoriju un uzņēmējdarbības situāciju Latgales reģionā, izstrādāt priekšlikumus Latgales reģiona uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Darbā analizēti eksportspējas un konkurētspējas teorētiskie aspekti, tos ietekmējošie faktori. Raksturota Latvijas eksporta politika un iesaistīto institūciju darbība, analizēti tiešie un netiešie eksporta atbalsta instrumenti. Bakalaura darbā arī analizēta uzņēmējdarbības vide Latgales reģionā, tās konkurētspēja, reģiona prioritāri attīstāmās nozares, kā arī, balstoties uz iepriekš apskatītajiem teorētiskajiem aspektiem un reģiona analīzi, izstrādāti risinājumi Latgales reģiona uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai. Bakalaura darbs uzrakstīts uz 65 lapām, ietverot 11 tabulas un 21 attēlu. Darbam ir 3 pielikumi uz 8 lpp. Darbā izmantots 51 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Latgales reģions, eksportspējas paaugstināšana, eksporta konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Export promotion, Latgale region, export competitiveness
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 16:08:40