Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas metālapstrādes nozares produkcijas eksporta attīstība Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Export development of Latvian metalworking industry’s products in the European Union”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof. A.Orlovska
Anotācija Dace Fjodorova izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas metālapstrādes nozares produkcijas eksporta attīstība Eiropas Savienībā”. Bakalaura darba mērķis ir Latvijas metālapstrādes nozares konkurētspējīgāko produktu eksporta iespēju noteikšana Eiropas Savienībā. Darba pirmajā nodaļā ir pētīts eksports un tā attīstību ietekmējošie faktori, valsts ekonomiskās izaugsmes un eksporta attīstības savstarpējā sakarība, kā arī identificētas par Latvijas eksporta veicināšanu atbildīgās institūcijas. Otrajā nodaļā ir analizēta metālapstrādes nozare Latvijā un Eiropas Savienībā, tās eksporta saistība ar dažādiem uzņēmējdarbības vides rādītājiem. Darba trešajā nodaļā, balstoties uz aprēķinātajiem eksporta komplicētības rādītājiem, ir noteikti konkurētspējīgākie metālapstrādes nozares produkti, kā arī izpētītas to eksporta iespējas Eiropas Savienības valstīs. Bakalaura darba noslēgumā izstrādāti priekšlikumi Latvijas metālapstrādes nozares produkcijas eksporta veicināšanai Eiropas Savienībā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 76 lapaspuses. Tajā ir iekļauti 22 attēli, 5 tabulas, 3 pielikumi uz 3 lpp. Darbā izmantota 61 bibliogrāfiskā saraksta vienība.
Atslēgas vārdi Metālapstrādes nozare, eksports, eksporta attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Metalworking industry, exports, exports development
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 14:29:23