Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Pārvadātāju izvēle starpniecības uzņēmumos Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Carrier selection in intermediary enterprises in Latvia”
Autors Sigita Sola
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Bakalaura darba autore, Sigita Sola, izstrādāja darbu, kura temats ir “Pārvadātāju izvēle starpniecības uzņēmumos Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir uz starpniecības uzņēmumu darbības analīzes rezultātiem pamatoti izstrādāt priekšlikumus strapniecības uzņēmuma darbības uzlabošanā, pilnveidošanā un pārvadātāju uzņēmumu izvēlē. Šis mērķis ir izpildāms, veicot diplomprojekta izvirzītos uzdevumus. Darba pirmajā daļā ir transporta darbības analīze aplūkojot transporta un uzglabāšanas nozare, tās situāciju Latvijā, pārvadājumu veidus. Tiek apskatīti pārvadatāju pienākumi un atbildība un licencēšanas noteikumi uzsākot darbību. Otrajā jeb analītiskajā daļā tiek apskatīta starpniecības uzņēmumu darbība un veikta izmaksu analīze starpniecības uzņēmumos. Tiek veikts pārvadātāju sniegto pakalpojumu izvērtējums strapniecības uzņēmumos un pārvadātāju uzņēmumu salīdzinājums, balstoties uz anketas rezultātiem. Trešajā jeb pētījumu daļā autore izveido klientu un pārvadātāju datu bāzi, analizējot tās nepieciešamību, izvērtē starpniecības uzņēmumu paplašināšanās lietderību un klientu piesaistes darbinieka nepieciešamību starpniecības uzņēmumos. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 26 attēli, 15 tabulas un 2 pielikumi uz 3lpp. Darbā izmantotas 19 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Pārvadājumi, starpniecības uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Trucking, intermediary enterprises
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 14:19:01