Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Risku vadība jūras konteineru kravu pārvadājumos maršrutā no Singapūras uz Rīgu”
Nosaukums angļu valodā “Risk management for ocean container freight services on the route from Singapore to Riga”
Autors Ralfs Voiničs
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Mg.oec.A.Pugačs
Anotācija Bakalaura darba autors, Ralfs Voiničs, izstrādāja darbu, kura temats ir “Risku vadība jūras konteineru kravu pārvadājumos maršrutā no Singapūras uz Rīgu”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt risku vadību jūras konteineru pārvadājumos, lai novērstu iespējamos radušos riskus jūras konteineru kravu pārvadājumos maršrutā no Singapūras uz Rīgu. Pirmajā daļā tiek aprakstīti jūras konteineru pārvadājumi un to nepieciešamais dokumentu kopums. Tiek aplūkotas nozīmīgākās jūras transporta konvencijas un tiek apskatīta riska vadības teorija. Otrajā nodaļā tiek analizēts jūras konteineru pārvadājumu maršruts no Singapūras uz Rīgu, kur tiek aplūkoti maršruta nozīmīgākie punkti. Šie punkti ir Singapūras osta, Malakas šaurums, Adenas līcis, Suecas kanāls, Hamburgas osta un Rīgas osta. Tiek apskatīti riska faktori jūras konteineru pārvadājumos maršrutā no Singapūras uz Rīgu, galvenie riska faktori ir politiskie, tehniskie, cilvēka darbības radītie, dabas radītie un kriminālie riski. Trešajā nodaļā tiek apkopota informācija, kas iegūta pētījuma gaitā no intervētajām personām. Tiek noteikti galvenie riski, kas iezīmējas maršrutā. Tiek apskatīta risku iespējamība, tiek veikta riska prognoze. Tiek apskatīti instrumenti, ar kuru palīdzību ir iespējams novērst vai mazināt šos riskus. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā ir iekļauti 15 attēli, 7 tabulas un 5 pielikumi uz 5 lpp. Darbā izmantotas 66 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi risku vadība, konteineru pārvadājumi, maršruts no Singapūras uz Rīgu
Atslēgas vārdi angļu valodā risk management, container freight services, route from Singapore to Riga
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 12:17:24