Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Latvijas ostu iekšējo dzelzceļa staciju attīstības iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for the development of internal railway stations in Latvian ports”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs D.Solovjovs
Recenzents Mg.oec.A.Pugačs
Anotācija Bakalaura darba autore Anita Kaminska izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas ostu iekšējo dzelzceļa staciju attīstības iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir Latvijas ostu iekšējo dzelzceļa staciju attīstības iespēju noteikšana. Pirmajā daļā tiek aprakstīta transporta un uzglabāšanas nozare, kur tiek apskatīti gan kopējie dzelzceļa un ostas kravu pārvadājumu apjoma rādītāji, gan Latvijas lielāko ostu pārkrauto kravu apjoma rādītāji. Otrajā daļā tiek veikta Latvijas ostu iekšējo dzelzceļa staciju analīze, kur tiek analizēts saņemto un nosūtīto kravu attiecība un kravu apjoma sadalījums pa produktu grupām, pēc kā var noteikt ostu un tajās esošo dzelzceļa staciju iespējamos faktorus, kas varētu kavēt pārkrauto kravu apjoma palielināšanos. Kā viena no būtiskākajām problēmām tiek noteikts pārkrauto kravu apjoma nevienmērīgais sadalījums pa produktu grupām, jo vairāk kā 50 % no pārkrauto kravu apjoma veido viena produktu grupa. Trešajā daļā, balstoties uz Ventspils brīvostas datiem un noteiktajām problēmām otrajā daļā, tiek noteikti attīstības virzieni gan ostām, gan dzelzceļam. Tiek veikta pārvadājumu apjoma prognoze līdz 2025. gadam pēc lineārā trenda prognozēšanas metodes. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā ir iekļauti 26 attēli, 14 tabulas un 6 pielikumi uz 6 lpp. Darbā izmantotas 22 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi ostu iekšējās dzelzceļa stacijas, pārkrauto kravu apjoms, attīstības iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā internal railway stations, the volume of shipped cargo, development opportunities
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 11:03:27