Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Piegādes procesa pilnveidošana ķīmisko preču tirdzniecības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Delivery process improvement in chemical products trading companies”
Autors Evija Simsone
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Lekt. A.Starčenko
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore Evija Simsone izstrādāja darbu, kura temats ir „Piegādes procesa pilnveidošana ķīmisko preču tirdzniecības uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis ir, uz ķīmisko preču tirdzniecības uzņēmumu darbības analīzes rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi piegādes procesa pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta ķīmisko preču klasifikācija, jo, ņemot vērā to, ir noteikti ierobežojumi, kas nosaka, kādos daudzumos šīs preces var tik pārvadātas. Tiek parādīti konkrētās nozares rādītāji. Tiek raksturots ķīmisko preču piegādes process, un uz tiem attiecināmie noteikumi. Analizēta vairāku tirgus dalībnieku darbība. Otrajā nodaļā tiek pētīts un analizēts piegādes process ķīmisko preču tirdzniecības uzņēmumos, konkretizētas nepilnības šajā procesā. Trešajā nodaļā, ņemot vērā pētīto un analizēto informāciju pirmajā un otrajā nodaļā, tiek meklētas piegādes procesa pilnveidošanas iespējas ķīmisko preču tirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darba izstrādes laikā radušies secinājumi tiek balstīti uz informācijas analīzi par ķīmisko preču piegādes procesu, to tirdzniecības uzņēmumos. Izstrādātie priekšlikumi tiek balstīti uz piegādes procesa nepilnībām ķīmisko preču tirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 19 tabulas. Darba izstrādes laikā ir izmantotas 30 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi piegādes process, ķīmiskas preces, piegādes laiks, piegādes precizitāte, krājumi, uzglabāšanas vieta, plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā delivery process, chemical goods, delivery time, delivery accuracy, inventory, storage place, planning
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 08:46:45