Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Salikto kravu starpterminālu autopārvadājumu pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Improvement possibilities in groupage freight road transportation between terminals”
Autors Nauris Neimanis
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs P.Patļins
Recenzents Lekt.J.Kuškins
Anotācija Bakalaura darba autors Nauris Neimanis izstrādāja darbu, kura temats ir „Salikto kravu starpterminālu autopārvadājumu pilnveidošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir uz pārvadājumu izmaksu analīzi balstītu priekšlikumu izstrādāšana salikto kravu starpterminālu autopārvadājumu pilnveidošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā atspoguļota salikto autokravu pārvadājumu būtība, struktūra un attīstība. Salikto autokravu pārvadājumu sfēra sastāda aptuveni 45 mljrd. EUR ikgadējo pienesumu Eiropas Savienības ekonomikā. Saliktās 30 līdz 3000 kg smagās kravas 91% gadījumu tiek pārvadātas, izmantojot transportu kā ārpakalpojumu. Otrajā nodaļā ietverts salikto autokravu līnijas pārvadājumu novērtējums, analizējot precīza izmaksu aprēķina nozīmi cenas noteikšanā un ietekmi uz pieprasījumu, kā arī autotransporta izmantojumu. Trešajā nodaļā apskatītas pilnveidošanas iespējas izmaksu aprēķinā un autotransporta izmantojumā, pierādot piedāvāto uzlabojumu ekonomisko pamatotību ar konkrētiem piemēriem. Pētījumā galvenokārt analizēti loģistikas pakalpojumu sniedzēja “Dachser SE” Hofas filiāles dati par 2013.-2016.gadu. Konstatēts, ka cenu noteikšanā pašreiz izmantojamajos aprēķinos pastāv problēmas noteikt starpterminālu kravas automašīnās reāli iekraujamo salikto kravu apjomus. Cenu aprēķinā izmantojot neprecīzu pilnā kravas automašīnā (ar pieejamo platību 15,2 kraušanas metri) iekraujamo kravas taksācijas svaru 11200 kg (izmantojot sakarību 1m3 =333 kg), tiek piedāvāta nepamatoti augsta pārvadājuma cena. Izmantojot precīzu aprēķināto maksimālo transporta līdzeklī iekraujamo kravu taksācijas svaru 12775 kg, pārvadājuma cenu iespējams samazināt par 5,6%, elastīga pieprasījuma gadījumā palielinot pieprasījumu par 24%. Ieviešot kravas konteineru apmaiņu starpterminālu divvirzienu pārvadājumos, iespējams samazināt dīkstāvju periodus pārvadājumu veicējiem. Tādējādi iespējams samazināt starpterminālu pārvadājumu izmaksas līdz 32 EUR apmērā darba dienā vienā pārvadājumu virzienā, nepalielinot piegāžu laiku. Aktualizēta kravas taksācijas svara izmantošana cenas aprēķinā, kā arī konteineru apmaiņas ieviešana sniegs iespēju loģistikas uzņēmumiem noteikt adekvātu cenu, tādējādi palielinot uzņēmuma peļņu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 65 lappuses. Tajā ir iekļauti 19 attēli un 7 tabulas. Darbā izmantota 41 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Saliktās kravas, starpterminālu autopārvadājumi, izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā Groupage cargo, road transport between terminals, costs
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2016 23:26:20