Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Starptautisko autopārvadājumu darbības pilnveidošana Latvijas transportēšanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “International road transport optimization opportunities for transport companies in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs P.Patļins
Recenzents Asoc.prof. D.Solovjovs
Anotācija Bakalaura darbu „Starptautisko autopārvadājumu darbības pilnveidošana Latvijas transportēšanas uzņēmumos” ir izstrādājusi Liene Erdmane, darba zinātniskais vadītājs- Dr.oec.,docents Pāvels Patļins. Bakalaura mērķis ir, balstoties uz veikto analīzi par starptautiskajiem autopārvadājumiem, izstrādāt to uzlabošanas rekomendācijas Latvijas transportēšanas uzņēmumiem. Pētījumā pirmajā daļā tiek raksturoti starptautiskie kravu autopārvadājumi un kravu pārvadājumi pa auto ceļiem Latvijas uzņēmumos. Otrajā daļā tiek raksturoti loģistikas procesi starptautiskajos kravu autopārvadājumos un apskatītas loģistikas galvenās problēmas Latvijas transportēšanos uzņēmumos. Trešajā daļā tiek piedāvāts aktuālo problēmu risinājums un Latvijas transportēšanas uzņēmumu darbības optimizēšanas iespējas. Bakalaura nobeigumā tiek apkopoti secinājumi, kas radušies pētījuma rezultātā. Tiek sniegti pamatoti priekšlikumi starptautisko autopārvadājumu pilnveidošanai Latvijas transportēšanas uzņēmumos, kas izriet no analizētā un pētītā materiāla. Bakalaura darba apjoms ir 64 lapaspuses. Pētījumā iekļautas 7 tabulas, 22 attēli, 3 formulas un izmantoti 20 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi autopārvadājumi, bojātas kravas, transports
Atslēgas vārdi angļu valodā international road transport,optimization, Latvian transport companies
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2016 19:47:24