Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Attraction of foreign direct investments to Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs A.Orlovska
Recenzents Doc.V.Ozoliņa
Anotācija Gita Zvirgzdiņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšana Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir izvirzīt priekšlikumus ārvalstu tiešo investīciju piesaistes pasākumu īstenošanai Latvijas tautsaimniecībā. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek definēts investīciju jēdziens un investīciju klasifikācijas veidi, kā arī apskatīti investīciju vides veidojošie faktori. Tiek raksturota investīciju piesaistes politika Latvijā un identificētas nozīmīgākās institūcijas un organizācijas. Otrajā nodaļā veikts ārvalstu tiešo investīciju vides novērtējums. Konstatēti investīciju piesaistīšanas veicinošie un bremzējošie faktori. Analizēta tiešo ārvalstu investīciju dinamika un struktūra. Trešajā nodaļā noteikti stratēģiskie rīcības virzieni investīciju vides uzlabošanai. Tiek definēti ārvalstu tiešo investīciju piesaistes pasākumi un izvirzīti priekšlikumi investīciju piesaistes pasākumu veicināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 82 lappuses. Tajā ir iekļauti 28 attēli, 13 tabulas. Darbā izmantotas 74 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi investīciju vide, investīciju dinamika, investīciju struktūra, piesaistes pasākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā investment environment, investment dynamics, investment structure, investment attraction activities
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2016 19:08:32