Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Krājumu vadīšana datortehnikas tirdzniecības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Stocks management in hardware trading companies”
Autors Rebeka Auns-Felzenberga
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rebeka Auns-Felzenberga un bakalaura darba nosaukums ir „Krājumu vadīšana datortehnikas tirdzniecības uzņēmumos’’. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi krājumu vadības pilnveidošanai, kas pamatoti ar datortehnikas tirdzniecības uzņēmumu darbības analīzes rezultātiem. Pirmajā daļā darba autore ir aprakstījusi informāciju tehnoloģiju nozares, kā arī datortehnikas tirdzniecības attīstību Latvijā. Tiek aprakstītas informāciju tehnoloģiju nozares tendences, kā arī analizēta datortehnikas tirdzniecības uzņēmumu darbība. Papildus tam, tiek novērtēts krājumu vadīšanas process, kā arī krājumu vadīšanas nozīme datortehnikas tirdzniecības uzņēmumos. Darba otrajā daļā tiek aprakstītas un analizētas ar krājumu vadīšanu saistītās problēmas, kuras konstatētas datortehnikas tirdzniecības uzņēmumos Latvijā. Tiek apskatīts kā informāciju tehnoloģiju uzņēmumu darbības sfēra ietekmē ar krājumiem saistītos procesus. Tiek analizētas un aprakstītas krājumu vadīšanas iezīmes datortehnikas tirdzniecības uzņēmumos. Darba trešajā daļā tiek sniegti risinājumi krājumu vadības pilnveidošanai datortehnikas tirdzniecības uzņēmumos. Tiek izstrādāti ieteikumi nelikvīdo preču samazināšanai, rezerves krājumu glabāšanai, kā arī krājumu vadīšanas sistēmas uzlabošanai. Bakalaura darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi, kas radušies analīzes rezultātā. Savukārt no izdarītajiem secinājumiem tiek izvirzīti autores pamatoti priekšlikumi krājumu vadības pilnveidošanai datortehnikas tirdzniecības uzņēmumos Latvijā. Bakalaura darba apjoms ir 81 lapaspuse. Darbā iekļauti 13 attēli, 24 tabulas, 5 formulas un 38 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Informāciju tehnoloģijas, datortehnikas tirdzniecība, krājumi, krājumu vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Information technology, hardware trading, stocks, stock management
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2016 16:34:13