Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Logu rāmju iecirkņa projektēšana durvju ražošanas uzņēmumā.
Nosaukums angļu valodā The Window Frame Department Designing in the Door Manufacturing Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Astrīda Priževoite
Recenzents D. Andrejeva
Anotācija Bakalaura darbs ar projekta daļu „Logu rāmju iecirkņa projektēšana durvju ražošanas uzņēmumā” ir izstrādāts ar mērķi projektēt durvju ražošanas uzņēmumā jaunu iecirkni, kurā tiktu ražoti vairāku veidu logu rāmji. Izveidojot šādu iecirkni, būtu iespējams uzsākt logu rāmju tirdzniecību uzņēmumiem, kuri ražotu ārdurvis ar darbā apskatītajiem logu rāmjiem, kā arī paplašinātu aplūkotā uzņēmuma ražoto durvju sortimentu, uzsākot ražot ārdurvis, kurās var iemontēt apskatītos logu rāmjus. Darba pirmajā daļā, tiek aprakstīts pats uzņēmums, tā vēsture, kā tā tika dibināta. Tiek aprakstīta arī durvju ražotnes pašreizējā darbība un uzņēmuma struktūra. Darba otrajā daļā, tiek apskatīts durvju ražotnes esošais produkcijas sortiments, produkcijas ražošanai izmantotie materiāli un to kvalitātes normas. Tiek aprakstīta durvju ražošanas tehnoloģija. Darba trešajā daļā, autors apskata izejmateriālus jaunā produkta izgatavošanai un nosaka to kvalitātes prasības. Tiek izvēlētas nepieciešamās iekārtas produkta ražošanai jaunajā iecirknī, kā arī aprakstīta ražošanas tehnoloģija. Darba ceturtajā daļā, tiek aplūkots jaunā produkta ekonomiskais novērtējums. Aprēķinātas nepieciešamās izmaksas kā izejmateriālu izmaksas, iekārtu izmaksas u.c. izmaksas, lai uzzinātu produkta pilno pašizmaksu un varētu secināt vai durvju rūpnīcai būtu rentabli uzsākt logu rāmju ražošanu. Šajā darba daļā aprēķini tiek veikti trīs dažādu formu un izmēru logu rāmjiem, kurus paredzēts ražot. Darba piektajā daļā, tiek aprakstīta darba un vides aizsardzība, kura jāievēro rūpnīcas telpās un strādājot ar mehāniskajām iekārtām. Kādi aizsardzības līdzekļi jālieto un kādas drošības zīmes jāievēro. Darba nobeigumā, autors izdara secinājumus un piedāvā priekšlikumus jaunā iecirkņa rentablam darba procesam. Aprēķinot jaunā produkta izmaksas un ņemot vērā tā pārdošanas cenu, tiek nolemts uzsākt iecirkņa izveidi un logu rāmju ražošanu. Rezultāti parāda, ka Latvijā esošā durvju rūpnīca logu rāmjus var ražot par aptuveni divas reizes zemākām kopējām izmaksām, nekā Zviedrijā esošā māsas uzņēmuma rūpnīca. Darba apjoms ir 72 lapas, 18 attēli, 17 tabulas, 42 formulas, 25 bibliogrāfiskie nosaukumi un 3 rasējumi.
Atslēgas vārdi Logu rāmji, ražošanas iecirkņa projektēšana, izmaksu aprēķins, ražošanas tehnoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Window frames, designing department of manufacturing, calculation of costs, technology of manufacturing
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2016 16:27:32