Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēmas pagaidu uzglabāšanas deklarēšanas procesu automatizācijas iespēju analīze”
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Opportunities for Automatization of Temporary Storage Declaration Processes of the Electronic Customs Data Processing System"
Autors Valērija Miko
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs D.Vilciņa
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Preču pagaidu uzglabāšana ir ārpussavienības preču pagaidu uzglabāšana muitas uzraudzībā laikposmā starp to uzrādīšanu muitai un muitas procedūru piemērošanu šīm precēm vai to reeksportu. 2015. gada 1. aprīli tika ieviesta jaunā EMDAS funkcionalitāte manifestu un pagaidu uzglabāšanas deklarāciju elektroniskai iesniegšanai un apstrādei, kā arī vienotas preču uzskaites izveidei un administrēšanai. Darba pētījuma objekts ir pagaidu uzglabāšana, savukārt pētījuma priekšmets ir EMDAS manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitāte. Diplomdarba mērķis ir izpētīt EMDAS manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitāti un sniegt priekšlikumus pagaidu uzglabāšanas deklarēšanas procesu automatizācijai. Lai tiktu sasniegtu darba mērķi, tika noteikti šādi darba uzdevumi: 1. Izpētīt pagaidu uzglabāšanas būtību; 2. Izpētīt pagaidu uzglabāšanu reglamentējošos normatīvos aktus; 3. Izpētīt izmaiņas likumdošanā, saistīts ar Savienības Muitas kodeksa stāšanos spēkā no 2016. gada 1.maijā; 4. Izpētīt un analizēt EMDAS manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitāti; 5. Analizēt pagaidu uzglabāšanas procesa elektronizācijas funkcionalitāti; 6. Pamatot pagaidu uzglabāšanas deklarēšanas procesu automatizācijas nepieciešamību; 7. Analizēt nepieciešamās izmaiņas funkcionalitātē, kuras saistītas ar Savienības Muitas kodeksa stāšanos spēkā. Darba teorētiskā vērtība – pagaidu uzglabāšanas normatīvā regulējuma detalizēta izpēte, izmaiņu nepieciešamība EMDAS manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē ieviešot Savienības Muitas kodeksu. Darba praktiskā vērtība – EMDAS manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātes padziļināta izpēte, nosakot iespējas veikt sistēmas procesu automatizēšanu, ka arī nepieciešamu izmaiņu un papildinājumu ieviešanu sistēmā, kuri paātrinās, atvieglos un vienkāršos komersantu un muitas amatpersonu darbību pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanā. Diplomdarbā tika pielietota analītiskā, teorētiskā, eksperimentālā, apkopojošā, statistiskā un grafiskā pētījuma metode. Darbs sastāv no 2 nodaļām, 62 lapaspuses, 15 attēliem, 8 tabulām un 2 shēmām, tam ir pievienoti 2 pielikumi, savukārt bibliogrāfiskajā sarakstā norādītas 28 izmantotas literatūras vienības.
Atslēgas vārdi Preču pagaidu uzglabāšana ,2015. gada 1. aprīli tika ieviesta jaunā EMDAS funkcionalitāte, sniegt priekšlikumus pagaidu uzglabāšanas deklarēšanas procesu automatizācijai
Atslēgas vārdi angļu valodā A temporary storage, On April 1, 2015 there was introduced a new ECDPS functionality , provide proposals for the automatisation of the temporary storage declaration processes
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2016 08:00:58