Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma PERUZA attīstības stratēģija
Nosaukums angļu valodā Development Strategy for Company PERUZA
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Jākobsone
Recenzents S.Kristberga
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Uzņēmuma PERUZA attīstības stratēģija”. Uzņēmums PERUZA izstrādā un ražo aprīkojumu zivju pārstrādes uzņēmumiem. Darba gaitā analizēta ārējās un iekšējās vides ietekme uz uzņēmuma attīstības scenārijiem. Maģistra darba galvenais uzdevums ir izstrādāt stratēģiju, kas atbilstu kapitāldaļu jaunajai vīzijai – sasniegt gada apgrozījumu 15 miljoni eiro 5 gadu laikā. Ārējās vides analīzei tika pielietota PEST analīzes metode. Analīzei tika izmantoti valstiku un nevalstisku organizāciju publicēti dati. Mašīnbūves industrijas dziļākai izpratnei tika pielietota Portera piecu spēku analīzes metode. Iekšējās vides analīzei tika apskatīti un analizēti esošie kompānijas resursi – materiālie un nemateriālie – kā arī novērtētas uzņēmuma spējas un kompetences. Uzņēmuma snieguma analīzei tika analizēts 2015. Gada pārskats. Maģistra darba rezultātā tika analizēta esošā stratēģija un izstrādātas 3 papildus stratēģijas alternatīvas. No apskatītajām stratēģijas alternatīvām tika izvēlēta viena – visvairāk atbilšākā stratēģija uzņēmuma PERUZA spējām, kas sniedz vislielāko atdevi kapitāldaļu turētājiem. Izvēlētajai stratēģijai tika izstrādāts ieviešanas plans un aprēķināts apgrozījuma pieaugums dažādos realizācijas scenārijos. Darbs ir rakstīts angļu valodā, un tajā ir 10 tabulas, 7 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Attīstības stratēģija, uzņēmuma stratēģija, stratēģiskā vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Development strategy, corporate and business level strategy, strategic management
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2016 09:55:59