Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Baltijas valstu nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze: priekšrocības un trūkumi tiešo investīciju veikšanai Latvijā
Nosaukums angļu valodā Comparison of Tax Systems in Baltic States: Advantages and Disadvantages for the Foreign Direct Investments in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Jakobsons
Recenzents R.Lucijanovs
Anotācija Abstract (in Latvian) Šajā Maģistra darbā ar nosaukumu „Baltijas valstu nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze: priekšrocības un trūkumi tiešo investīciju veikšanai Latvijā” tika veikta padziļināta visu trīs Baltijas valstu nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze. Pamata salīdzināta nodokļu slodze, kura tiek rādītā ar četru pamata nodokļiem: pievienotās vērtības nodokli, uzņēmumu ienākumu nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālas obligātas apdrošināšanas iemaksas, kā arī analizēti ar nodokļu uzskaiti un ilgtermiņa nodokļu politiku saistītie jautājumi, kuriem ir liela nozīmē, pieņemot lēmumu par investīciju veikšanu. Situācijas izpētei tiek izmantoti aktuālie teorētiskie darbi un lielāko audita kompāniju KPMG Baltics, Deloitte un PricewaterhouseCooper’s sagatavotie gada pārskati, kas ļauj veikt objektīvo salīdzināšanu, izmantojot vienus un tos pašus salīdzināšanas kritērijus. Darba pamatuzdevums ir veicot salīdzinošo analīzi nonākt pie secinājuma, kā rādīt priekšrocības tiešajām investīcijām Latvijā, salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm, un izstrādāt konkrētos priekšlikumus šo priekšrocību rādīšanai un ieviešanai. Darbā ir iekļauti 21 tabulas un grafiki, kas attēlo konkrētā faktora attīstību laika periodā vai salīdzinājumā ar citiem faktoriem, kā arī darbam tiek pievienoti 7 pielikumi, kas uz cipariem pamato darba rezultātā veiktos slēdzienus. Darba praktiskā daļa salīdzina Baltijas valstu nodokļu sistēmu rādītājus lielā investīciju projekta ietvaros, investīciju projektā, kas saistīts ar viesnīcu biznesu, aptieku biznesā un arī aplūko mazā un vidējā investīciju projekta nodokļu slogu ka biznesam kopumā tā arī aprēķinot šo nodokļu rādītājus uz vienu indivīdu.
Atslēgas vārdi GNP Gross National Product GDP Gross Domestic Product EU European Union VAT Value Added Tax CIT Corporate Income Tax PIT Personal Income Tax SSIMC State Social Insurance Mandatory Contributions SCC Social Contribution Charges MSSC Mandatory Social Security Contributions EU/EEA European Union / European Economic Area R&D Research and Development MDA Minimum monthly wage FEZ Free economic zone FDI Foreign Direct Investments FPI Foreign Portfolio Investment MNC Multinational corporation
Atslēgas vārdi angļu valodā Glossary of terms and abbreviations GNP Gross National Product GDP Gross Domestic Product EU European Union VAT Value Added Tax CIT Corporate Income Tax PIT Personal Income Tax SSIMC State Social Insurance Mandatory Contributions SCC Social Contribution Charges MSSC Mandatory Social Security Contributions EU/EEA European Union / European Economic Area R&D Research and Development MDA Minimum monthly wage FEZ Free economic zone FDI Foreign Direct Investments FPI Foreign Portfolio Inves
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2016 14:08:47