Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Elastīga darba stila modeļa izveide ieviešanai zināšanu intelektuālā darba veicējiem B:B uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development of a Flexible Work Style Model to be Applicable in B:B Knowledge Worker Companies
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs D.Ērgle
Recenzents G.Mathers
Anotācija Darba nosaukums: “Elastīga darba stila modeļa izveide izmantošanai zināšanu intelektuālā darba veicējiem B:B uzņēmumos” Darba mērķis: Elastīgs darba stils ir kļuvis par neatņemamu praksi uzņēmējdarbībā, it īpaši vidē, kurā darbojas intelektuālā darba veicēji. Tomēr Latvijā ir pieejams salīdzinoši maz informācijas, kā veiksmīgi veidot elastīgā darba stila modeli ar mērķi gūt maksimālu labumu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai. Tāpēc ir nepieciešams paplašināt zināšanu bāzi, lai uzņēmumi spētu pieņemt pareizus lēmumus elastīga darba modeļa izveidē un ieviešanā Latvijā. Maģistra darba mērķis ir sniegt pārskatu par elastīga darba stila dimensijām, to ietekmi uz uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanu B:B organizācijās, ietekmi uz darbinieku produktivitāti, motivāciju, lojalitāti un attiecīgi izstrādāt rekomendācijas elastīga darba stila modeļa izveidei un ieviešanai. Maģistra darba izstrāde balstīta uz literatūras pārskatu, analīzi un darba autoru veiktajiem pētījumiem: - kvantitatīva aptauja (interneta vidē); - padziļinātas intervijas ar Latvijas uzņēmumu vadītājiem, kur daļēji vai pilnībā jau tiek praktizēts elastīgais darba stils. Darbā ir atrodamas: 4 tabulas, 10 diagrammas, 26 grafiki, 1 pielikums. Darba valoda ir angļu valoda.
Atslēgas vārdi cilvēkresursu vadība, elastīgs darba stils, motivācija, produktivitāte, radošums, talantu noturēšana, darba – privātās dzīves balanss
Atslēgas vārdi angļu valodā human resource management, flexible work style, motivation, productivity, creativity, talent retention, work – life balance
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2016 10:10:50