Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Emocionālās inteliģences saistība ar transformatīvo līderību starp Rīgas Biznesa skolas BBA programmas studentiem
Nosaukums angļu valodā The Link Between Emotional Intelligence and Transformational Leadership: The Case of Riga Business School BBA program
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Kozlovska
Recenzents A.Gaile
Anotācija Šī Bakalaura darba temats ir “Emocionālās inteliģences saistība ar transformatīvo līderību starp Rīgas Biznesa skolas BBA programmas studentiem”. Bakalaura darba galvenais mērķis ir noskaidrot vai pastāv korelācija starp Rīgas Biznesa skolas bakalaura programmas studentu emocionālo inteliģenci un transformatīvo līderību. Darba empīriskā sadaļa tiek balstīta uz diviem testiem – viens emocionālās inteliģences līmeņa noskaidrošanai un otrs līderības stila un līmeņa noteikšanai. Iegūtie dati tiek analizēti, pirmkārt, ar datu vidējo un modas analīzes palīdzību, otrkārt, izveidojot un analizējot datu korelāciju savā starpā, vienkaršās lineārās regresijas analīzi un dispersijas analīzi starp katrā kursā iegūtajiem datiem. Bakalaura darba teorētiskajā sadaļā tiek izdalīti trīs galvenie pētījuma virzieni – emocionālā inteliģence, līderība (un, specifiski, transformatīvā līderība) un šo abu aspektu iespējamā teorētiskā attiecība, kura tiek apskatīta caur autora izveidotu modeli. Galvenie informācijas avoti teorētiskajā sadaļā ir dažādi zinātnisko žurnālu darbi socioloģijā, psiholoģijā un organizāciju vadībā. Bakalaura darbā pavisam tiek izmantotas astoņas tabulas un 25 figūras, kuras ir atrodamas pētījuma galvenajās nodaļās vai kādā no trīs pielikumiem (tai skaitā arī pētījuma testi) Bakalaura darba beigās. Šs tabulas un figūras palīdz saprotamāk un precīzāk norādīt Bakalaura darbā pētīto informāciju. Kopējais lapaspušu skaits Bakalaura darbā ir 64 lapaspuses. Pētījums ir izstrādāts angļu valodā, tāpat kā tā testi un analīze.
Atslēgas vārdi emocionālā inteliģence; transformatīvā līderība; korelācija; Rīgas Biznesa skola BBA programma
Atslēgas vārdi angļu valodā emotional intelligence, transformational leadership, correlation; Riga Business School BBA program
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.03.2016 12:07:16