Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Novecojušu sistēmu nomaiņas iespēju izpēte
Nosaukums angļu valodā Investigation of Legacy Systems Replacement Possibilities
Autors Līva Ziema
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs M.Kirikova, Dr. sc. ing.
Recenzents A.Finke, SIA Latvijas mobilais telefons, Vecākā sistēmu analītiķe
Anotācija Darbā ir izpētīts novecojušu sistēmu jēdzien, kādas ir to identificējošās pazīmes un apskatītas metodes, kā rīkoties ar šādām sistēmām. Darba mērķis ir teorētiski un praktiski izpētīt darbības, kas veicamas novecojušu sistēmu nomaiņas projektos. Ir izpētīta literatūra par sistēmu izstrādes procesu modeļiem, sistēmu dzīves ciklu, novecojušu sistēmu īpašībām un to nomaiņas metodēm, kā arī sistēmu reinženieriju un testēšanu. Praktiskajā daļā ir analizēts sistēmas nomaiņas projekts. Ir apskatīta projekta analīzes fāze, sistēmu nomaiņas plāna sastādīšana un salīdzināts plāns pret norisi praksē. Darba noslēgumā ir apkopotas sistēmu nomaiņas metodes un ieviešanas stratēģijas, kā arī izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba pamattekstā ir 63 lappuses, 10 attēli, 11 tabulas un 11 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi NOVECOJUŠAS SISTĒMAS, SISTĒMU NOMAIŅAS METODES, SISTĒMU NOMAIŅAS PROJEKTS
Atslēgas vārdi angļu valodā LEGACY SYSTEMS, LEGACY SYSTEM REPLACEMENT METHODS, SYSTEM REPLACEMENT PROJECT
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 22.02.2016 14:32:22