Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums DINAMISKĀ ANTROPOMETRIJA APĢĒRBU PROJEKTĒŠANĀ
Nosaukums angļu valodā DYNAMIC ANTHROPOMETRY FOR GARMENT DEVELOPMENT
Autors Eva Lapkovska
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Inga Dāboliņa
Recenzents As.Prof., Dr.med. Zane Pavāre Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir "Dinamiskā antropometrija apģērbu projektēšanā". Maģistra darbs sastāv no četrām pamatnodaļām. Ievadā dots ieskats darba problemātikā, formulēts darba mērķi un veicamie uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā aplūkoti vispārīgi jēdzieni par cilvēka ķermeni un antropometriju kā pētniecības metodi. Salīdzinoši aprakstīti cilvēka ķermeņa mēru iegūšanas metožu nosacījumi, pielietojot tradicionālās antropometrijas kontaktmetodes un 3D skenēšanu. Skaidrota dinamiskās antropometrijas metožu nepieciešamība un pielietojums apģērbu projektēšanā. Veikts ieskats iepriekš veiktos pētījumos par dinamiskās antropometrijas datu iegūšanas un pielietošanas iespējām. Otrajā nodaļā aplūkota un analizēta apģērba dinamiskās atbilstības nozīme komforta nodrošināšanā. Aprakstīta gatavu izstrādājumu ergonomiskuma jeb mobilitātes analīzes nepieciešamība un novērtēšanas iespējas. Aplūkotas un analizētas apģērba dinamiskās atbilstības vērtēšanas iespējas ar spiediena testiem, testējot apģērba ietekmi uz cilvēka ķermeni. Trešajā nodaļā dots darba praktiskās daļas īstenošanas apraksts, iegūstot desmit sieviešu ķermeņu dinamiskās antropometrijas datus gan tradicionālās antropometrijas kontaktmetodē, gan ar 3D skenēšanu. Apkopoti rezultāti un secinājumi par abās metodēs iegūtajiem dinamiskās antropometrijas datiem un to kopsakarībām. Analizētas līdz šim maz aprobētās 3D skenēšanas sistēmas iespējas cilvēka ķermeņa dinamisko datu iegūšanā, salīdzinot ar iepriekš lietotām (literatūras pētījumā aprakstītajām) manuālajām metodēm. Ceturtajā nodaļā apzināti un apkopoti apģērbu projektēšanā pielietojamie risinājumi cilvēka ķermeņa kustību dinamikas nodrošināšanai. Darba pielikumā izveidots metodisks materiāls par cilvēka ķermeņa 3D skenēšanas sistēmas “AnthroScan” (©Human Solutions) lietojumu antropometrijas datu iegūšanā. Darba apjoms ir 97 lappuses pamatsadaļās, 121 lappuses kopā ar pielikumu, darbā 63 attēli, 23 tabulas, 1 pielikums un literatūras saraksts, kas satur 53 vienumus.
Atslēgas vārdi Statiskā un dinamiskā antropometrija, cilvēka ķermeņa mēri, ķermeņa pozīcijas, 3D skenēšana, virslaides
Atslēgas vārdi angļu valodā Static and dynamic anthropometry, human body measurements, body postures, 3D scanning, ease allowance
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2016 18:06:21