Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Viesnīcas ēka Jelgavā"
Nosaukums angļu valodā "Hotel construction project in Jelgava"
Autors Pēteris Ķīķeris
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Eva Namsone
Anotācija Diplomprojektam ir divas daļas – bakalaura darbs un inženierprojekts. Bakalaura darba tēma ir “Saplākšņa izmantošanas iespējas būvniecībā”, un inženierprojekta tēma - “Viesnīcas ēka Jelgavā”. Bakalaura darba pirmajā daļā ir sniegta vispārīga informācija par saplāksni, tāda kā saplākšņa veidi un tā fizikālās un mehāniskās īpašības. Otrā daļa ietver aprakstu par galvenajām saplākšņa izmantošanas iespējām būvniecībā, aplūkojot gan samērā populārus izmantošanas veidus, gan arī ne tik izplatītus. Darba noslēguma daļā ir veikts divu tipisku būvkonstrukciju (starpstāvu pārsegums un starpsiena) ekonomiskais salīdzinājums, kurās kā konstruktīvais materiāls izmantots saplāksnis un alternatīvi būvmateriāli. Inženierprojekta ietvaros ir izstrādāts projekts viesnīcas ēkai. Ēkai ir četri stāvi ar kopējo platību 3240 m2, būvniecības vieta ir Jelgava. Arhitektūras sadaļā ir sniegts vispārīgais ēkas raksturojums, aprakstīts ēkas galveno būvkonstrukciju konstruktīvais izpildījums, veikti norobežojošo būvkonstrukciju siltumtehniskie aprēķini, kā arī aprakstīti inženierkomunikāciju tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu drošu un pilnvērtīgu ēkas ekspluatāciju. Būvkonstrukciju sadaļā veikts galveno nesošo konstrukciju – starpstāvu pārseguma, kolonnas, pamata un kāpņu konstruktīvā mezgla – aprēķins un dimensionēšana. Būvdarbu organizācijas daļā ietilpst vispārīgais darbu sagatavošanas apraksts, galveno būvmašīnu aprēķins un izvēle, kā arī tehnoloģiskais apraksts galveno būvdarbu izpildei. Darbā apkopotas arī prasības un noteikumi, kas attiecas uz darba drošību un aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību būvdarbu laikā. Darba pielikumā izstrādāti rasējumi aprēķinātajām konstrukcijām, sastādītas grafiskās tehnoloģiskās kartes, kā arī izveidots kalendārais grafiks būvdarbu izpildei. Diplomdarba apjoms ir 165 lpp. Tas ir izstrādāts latviešu valodā, iekļaujot 55 attēlus un 21 tabulas. Darba pielikumā pievienoti 12 rasējumi A1 lapas formātā.
Atslēgas vārdi Viesnīca
Atslēgas vārdi angļu valodā Hotel
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.02.2016 20:18:22