Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Elektriskā lauka ietekme uz koksnes biomasas degšanas un gazifikācijas procesiem
Nosaukums angļu valodā Electric Field Impact on Wood Biomass Combustion and Gasification Processes
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.phys., Maija Zaķe;Dr.sc.ing. Sergejs Vostrikovs
Recenzents Daniels Turlajs
Anotācija Siltumtehnikas un siltuminženierijas maģistra programmas noslēguma darbs ir veltīts inovatīvas granulētās koksnes biomasas gazifikācijas un degšanas procesu elektrodinamiskās kontroles tehnoloģijas izpētei, aprobācijai, un šīs tehnoloģijas priekšrocību un trūkumu analīzei. Literatūras apskatā apkopota informācija par granulētas koksnes biomasas termiskās sadalīšanas procesiem, koksnes gazifikācijas produktu degšanas kinētiku un liesmas virpuļplūsmas dinamikas veidošanos cilindriskā kanālā Eksperimentāli ir izvērtēta elektriskā lauka ietekme uz granulētas koksnes biomasas gazifikācijas un gaistošo savienojumu pārveidošanas procesu kinētiku, gazifikācijas produktu degšanas kinētiku un dinamiku, izvērtējot elektriskā lauka ietekmi uz liesmas temperatūras, ātruma un sastāva izmaiņām, kā arī uz siltuma daudzumu, kas izdalās biomasas gazifikācijas un gaistošo savienojumu degšanas procesā. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 89 lapas. Darbs satur 48 attēlus, 10 tabulas, 59 formulas, 10 pielikumus un tajā izmantoti 94 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi DEGŠANA, GAZIFIKĀCIJA, BIOMASA, KOKSNE, ELEKTRISKIE LAUKI, ELEKTRODINAMISKĀ KONTROLE
Atslēgas vārdi angļu valodā COMBUSTION, GASIFICATION, BIOMASS, WOOD, ELECTRIC FIELD, ELECTRODYNAMIC CONTROLL
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2016 12:47:00